Tájékoztató a járványügyi helyzet időszakában történt mulasztásokról

Tisztelt Szülők/Gondviselők!

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy szülői döntés alapján kérelmet nyújthatnak be az intézmény vezetőjéhez arra vonatkozóan, hogy a járványügyi helyzet időszakában gyermekük otthon maradhasson. Ebben az esetben a hiányzást igazoltnak tekintjük, de a 250 órát meghaladó hiányzás esetén, amennyiben a tanuló teljesítménye érdemjeggyel nem volt értékelhető, osztályozó vizsgával teljesítheti a tanév kötelezettségeit a nevelőtestület döntése alapján.