EGYMI

EGYMI

Az Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény
utazó gyógypedagógusi hálózata

„Nagy dolgokat tenni nem tudunk, csak kicsiket nagy szeretettel”

Kalkuttai Szent Teréz

 

„A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges gondozás keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították.” (2011. évi CXC. törvény 47. §. (1)). A különleges gondozást a szakértői és rehabilitációs bizottságok szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani.

 

Az ellátás helyszíne

 • Szabolcs – Szatmár – Bereg megyében a Nyíregyházi Tankerület területén lévő – a Nyíregyházi Tankerület által meghatározott – köznevelési intézmények
 • Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és EGYMI

Az ellátás célcsoportja

A köznevelési intézményeibe járó sajátos nevelési igényű tanulók, akiknek ellátási jogosultságát a pedagógiai szakszolgálatok határozzák meg.

Az ellátottak köre

 • beszédfogyatékos gyermek
 • értelmi fogyatékos gyermek (tanulásban akadályozott
 • autizmussal élő gyermek
 • halmozottan fogyatékos gyermek
 • a pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan
  akadályozott tanulók (diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás)
 • mutista gyermek
 • a befogadó intézménybe visszahelyezett SNI tanuló

 

Az utazó gyógypedagógusi hálózat személyi feltételei
A fogyatékosság típusának megfelelő végzettségű gyógypedagógus

Tárgyi feltételek

 • fejlesztőszoba, melyet a többségi intézmények biztosítanak
 • fejlesztő eszközök, melyek egy részét a többségi intézmények biztosítanak
 • fejlesztő eszközök, melyeket az EGYMI eszköztárából állítanak össze (A nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzékében mellékelve)

Az ellátás formája

 • egyéni foglalkozás
 • csoportos foglalkozás

Az ellátás időkerete

 • Heti rendszerességgel a sérülés specifikumától és az ellátás komplexitásától függően, a törvény (2011. évi CXC. törvény 6. sz. melléklete) által meghatározott keretek között.
 • Minden tanév elején a gyermekkel foglalkozó szakemberek team megbeszélés keretében tájékoztatják a többségi intézmény vezetőjét a fejlesztésekről és egyeztetik
  órarendjüket.

Az ellátás tervezése

A pedagógiai szakszolgálatok szakértői véleményében meghatározott fejlesztési területek az iránymutatók a fejlesztési tervek elkészítésénél. 

Az utazó gyógypedagógus feladatai:

A gyermekkel való foglalkozás

 • a gyermek megfigyelése, speciális fejlesztő tevékenység a foglalkozásokon
 • a gyermek képességeinek megfelelő módszerek, terápiák, technikák alkalmazása
 • a gyermek terhelhetőségének figyelembevétele
 • a fejletlen vagy sérült funkciók korrigálása
 • az ép vagy kevésbé sérült funkciók fejlesztése
 • speciális segédeszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása
 • az egyéni sikereket elősegítő tulajdonságok, funkciók fejlesztése
 • a gyermek/tanuló haladásának figyelemmel kísérése

Többségi intézmények pedagógusaival való kapcsolattartás

 • javaslat további vizsgálatokra
 • a pedagógusok felkészítése a sajátos nevelési igényű gyerek fogadására
 • segítségnyújtás a szakértői vélemény és a diagnózis értelmezésében
 • javaslattétel a gyermek/ tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet kialakítására
 • segítségnyújtás a tanuláshoz szükséges speciális eszközök kiválasztásában
 • tájékoztatás a speciális eszközök beszerzési lehetőségeiről
 • segítségnyújtás a gyermek szükségleteihez igazodó egyéni tanmenet összeállításában
 • részvétel vesz a gyermek/tanuló részeredményeinek értékelésében
 • módszertani segítségnyújtás
 • sikertelenségek, kudarcok és eredmények okainak feltárása
 • tanulási nehézségek kialakulását, tanulási zavarokat, magatartászavarokat megelőző
  pedagógiai eljárások megismertetése
 • igény esetén szakmai előadások megtartása a többségi intézmények számára (pl: eszközbemutatók, könyvajánlások)

A szülőkkel való kapcsolattartás

 • tanácsadás
 • javaslat további vizsgálatokra
 • segítségnyújtás a szakvélemény és a diagnózis értelmezésében
 • tájékoztatás a fejlesztés lehetőségeiről
 • rendszeres konzultáció a gyermek fejlődésével kapcsolatosan
 • javaslattétel az együttműködési módokra
 • javaslattétel a gyermek/ tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet kialakítására
 • megbeszélés az otthon végzendő gyakorlatokkal kapcsolatosan
 • segítségnyújtás a speciális eszközök kiválasztásában
 • tájékoztatás a speciális eszközök beszerzési lehetőségeiről
 • a szülők felkészítése a sajátos nevelési igényű gyermekek fogadására

Adminisztrációs feladatok

 • egyéni fejlesztési terv készítése
 • a törvény által előírt Egészségügyi és pedagógiai  célú habilitációs, rehabilitációs ellátás egyéni fejlődési lap betétívének vezetése
 • pedagógiai vélemény készítése a rehabilitációs bizottság vizsgálataihoz
 • félévi beszámoló és év végi beszámoló készítése
 • statisztika készítése
 • tanév végén lényegre törő tájékoztatás írása az ellátott gyermek/tanuló fejlesztéséről, eredményekről, mely csatolandó a tanuló Egészségügyi és pedagógiai  célhabilitációs, rehabilitációs ellátás egyéni fejlődési lapjába

Szakmai felkészültség, kapcsolattartás

 • folyamatos önképzés
 • utazó gyógypedagógusi megbeszéléseken való aktív részvétel, tapasztalatcsere, módszertani megbeszélések
 • tanfolyamokon való részvétel
 • szakmai konferenciákon való részvétel
 • partnerlista összeállítása, ismerete
 • folyamatos kapcsolattartás, rendszeres team megbeszélések a gyermekkel foglalkozó más szakemberekkel (logopédus, pszichológus, terapeuta…)
 • kapcsolattartás a pedagógiai szakszolgáltatásokkal
 • kapcsolattartás egészségügyi intézményekkel

 

Bárczi-EGYMI utazó gyógypedagógusai:

Bőgös Katalin

Budaházi Judit

Darabán Hajnalka

Gyetvai Zsuzsa

Kapisinszkyné Papp Mária

Kovács Krisztiánné

Rádai Éva

Szabó Mónika

Szabó Zsoltné

Szaplonczay Mihály

Gyógypedagógusok a beérkezett igények alapján 172 fő SNI tanulót látnak el.

 

Gyógypedagógusok által ellátott intézmények 2019/2020-as tanévben:

 

TELEPÜLÉSEK INTÉZMÉNYEK  
 
1. NYÍREGYHÁZA 1. Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő utca 8.  
OM: 033654
 
2. Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Epreskert utca 64. 
OM: 033651
 
3. Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium
4400 Nyíregyháza, Búza utca 1-3.  
OM: 033687
 
4. Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium
4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 29-37.   
OM: 033652
 
5. Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola
4400 Nyíregyháza, Virág u. 65.
OM 033423
 
6. Nyíregyházi  Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 22.
OM 033666
 
7. Nyíregyházi Bem József Általános iskola Gárdonyi Géza Tagintézménye  
    8. Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium  
2. BALKÁNY 9. Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
4233 Balkány, Kossuth út 5.
OM: 033534
 
3. BÉKE TELEP 10. Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Béke telepi Általános Iskolában
4233 Balkány, Béke telep 31.
 
3. BÖKÖNY 11. Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola
4231 Bököny, József Attila utca 2.  
OM 201797
 
4. GÁVAVENCSELLŐ 12. Rakovszky Sámuel Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
4472 Gávavencsellő, Petőfi utca 1.
OM: 033607
 
5. IBRÁNY 13. Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
4484 Ibrány, Lehel utca 59.
OM: 201086
 
14. Ibrányi Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium
4484 Ibrány, Petőfi utca 1.
OM:033647
 
6. KÁLLÓSEMJÉN 15. Kállay Miklós Általános Iskola
4324 Kállósemjén, Kölcsey utca 2.     
OM: 033538
 
7. NAGYKÁLLÓ 16. Nagykállói Általános Iskola
4320 Nagykálló, Szabadság tér 5-8.  
OM  200645
 
8. PASZAB 17. Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Paszabi Turi Sándor Tagintézménye    OM: 201086  
9. SZAKOLY 18. Szakolyi Arany János Általános Iskola, Szakközépiskola és Gimnázium
4234 Szakoly, Mátyás király utca 10.       
OM  033557
 
10. TISZABERCEL 19. Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Tiszaberceli Bessenyei György Tagintézménye
4474 Tiszabercel, Fő utca 19.   
OM: 201086
 
11. TISZANAGYFALU 20. Tiszanagyfalui Általános Iskola
4463 Tiszanagyfalu, Kossuth út 47.    
OM azonosító: 033597
 
12. TISZATELEK 21. Tiszateleki Hunyadi Mátyás Általános Iskola
4487 Tiszatelek, Kossuth út 36.
OM azonosító:033599
 

 

Célunk

 • A sajátos nevelési igényű tanulók esélyegyenlőségének és társadalmi beilleszkedésének elősegítése.
 • Az integrált nevelés-oktatás szakmai támogatása.
 • Az együttnevelést támogató szolgáltatások beépítésének segítése az integrációval foglalkozó többségi általános iskolák pedagógiai gyakorlatába.
 • A többségi iskolák pedagógusainak szakmai támogatása.
 • A pedagógusok szemlélet- és attitűdformálásának segítése.
 • Folyamatos kapcsolat és együttműködés az integráló intézmény vezetésével, pedagógusaival és a szülőkkel.

 

Feladataink:

 • A Nyíregyházi Tankerületből hozzánk tartozó intézmények és sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számának és sérülésspecifikumának feltérképezése – minden tanév júniusában a beérkezett igények alapján.
 • A beérkező szakértői vélemények, a évi CXC. törvény 6. sz. melléklet és a tanulók 2018/2019-es tanévre vonatkozó évfolyamának ismerete alapján a habilitációs-rehabilitációs ellátás megszervezése, óraszámok megállapítása, gyógypedagógusok kijelölése.
 • A habilitációs – rehabilitációs ellátás biztosítása.
 • Dokumentációk pontos és folyamatos vezetése.
 • A törvényi háttér ismerete, nyomon követése.
 • Team megbeszélések, szakmai tapasztalatcsere, módszertani megbeszélések biztosítása a munkaközösség tagjai és a SNI tanulókkal foglalkozó szakemberek számára.
 • Pedagógusok, szülők tájékoztatása az EGYMI eszköztárában található fejlesztő eszközökről. (A nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzékében mellékelve)
 • Visszajelzések alapján az utazó gyógypedagógiai szolgáltatás minőségének javítása, az ellátás hatékonyabb megszervezése érdekében.

 

A nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke

Speciális taneszközök értelmi sérült tanulók számára

Intézményünk gyűjteménye fejlesztési területenként csoportosítja az EGYMI eszköztárában megtalálható és kikölcsönözhető eszközöket. További segítséget tudunk abban nyújtani, hogy a sajátos nevelési igényű tanulókkal való foglalkozás során, mely eszközöket lehet hatékonyan és eredményesen alkalmazni a magyar nyelv és irodalom valamint a matematika tantárgy oktatása során.

Előzetes időpont egyeztetése után a nevelő-oktató munkát segítő eszközök jegyzéke – szakemberünk által – megtekinthető intézményünkben.

                                                                                              Darabán Hajnalka

                                                                                           intézményegység vezető