Készségfejlesztő Iskola

Készségfejlesztő iskola

A készségfejlesztő iskolának négy évfolyama van, amelyből

 • kettő közismereti képzést folytató évfolyam ( 9.-10. évfolyam).

A nevelés-oktatás célja az általános iskolában elsajátított életkezdéshez, pályaválasztáshoz kapcsolódó ismeretek megerősítése, a gyengébb vagy sérült funkciók fejlesztése, kompenzálása, a felnőtt életben elérhető munkatevékenységek iránti motiváció felkeltése, a gyakorlati tevékenységek elsajátításához szükséges kompetenciák, magatartásformák kialakítása, a gyakorlati képzés sikerének megalapozása.

 

 • két évfolyam (KÁI I /11.-12.) , az életkezdéshez való felkészülést célzó gyakorlati évfolyam. képzés: Önálló életkezdésre felkészítés „Életvitel” szak:

             kétéves időtartamú (11-12. évfolyam) Szakmai – gyakorlati képzés folyik.

 • Háztartástan központi szakmai program modul
 • Takarítói munka, takarítói kisegítő munka központi szakmai program modul álapján

A képzés célja: az értelmileg akadályozott tanulók személyiségének formálása, olyan életmód-stratégiák kialakítása, mely lehetővé teszi számukra a relatíve önálló életvitel kialakítását, valamint azt, hogy otthon is hasznos elfoglaltságuk legyen.

 

A készségfejlesztő iskola sikeresen teljesített gyakorlati évfolyamai eltérő készségfejlesztő kerettantervek szerinti oktatással megismételhetőek.

 

Intézményünkben a gyakorlati évfolyam kiegészül még két évfolyammal, mely a munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását célzó gyakorlati jellegű évfolyam.

 • két évfolyam (KÁI II /11.-12.) képzés , Munkára felkészítés: kétéves időtartamú (11-12. évfolyam) Szakmai – gyakorlati képzés folyik.
 • Udvaros központi szakmai program modul alapján
 • Konyhai munka, konyhai kisegítő munka központi szakmai program modul alapján

A képzés célja: munkaszocializációs képességeinek kialakítása úgy, hogy egyszerűbb, betanítást igénylő munkafolyamatokat el tudjanak végezni, melyek lehetővé teszik számukra a társadalmi életbe való aktív bekapcsolódást.

 

A készségfejlesztő kerettantervek sikeres elvégzése rész-szakképzettséget, illetve szakképzettséget nem tanúsít.

 

A készségfejlesztő iskolában fő célunk, hogy tanulóinkkal a tantárgyi követelményeket elsajátíttassuk  a cselekedtető tanulással – az egyéni képességeket figyelembe véve – s ezen túlmenően olyan életmód-stratégiákat tanuljanak, melyek biztosítják számukra az önállóság elérését, az „életre nevelést”. Ennek érdekében szakmai gyakorlat tantárgyat csoportbontásban tanítjuk, mert így lehetőség van arra, hogy tanulóinknak a személyre szabott segítséget biztosítsuk. Az eltérő tanulási képességek miatt szükséges az egyéni megsegítés és bánásmód alkalmazása, folyamatosan szem előtt tartva a gyakorlati felkészítés eredményességének megalapozását.

Az értelmileg akadályozott tanulóknál nagyon fontos a tantárgyi követelmények teljesítésén túl a tanulók szocializációjának, tevékenységének, önkiszolgálásának, kommunikációjának a fejlesztése és az elért eredmények mérése. Valamennyi tanulónknál felmérjük a PAC 1., PAC 2., teszt alapján a szociális kompetencia egyes területeit, melyek jó visszajelzést adnak tanulóink fejlődéséről, valamint a fejlesztés további irányáról.

A készségfejlesztő iskolai tanulók számára gyertya- , a papírmerítés-, asztalos műhely gyógypedagógiai asszisztens kollégák irányítása mellett működik heti rendszerességgel.  Nagy előnye a műhelyeknek, hogy azon tanulók részére is hasznos – munka jellegű – foglalkoztatást biztosít, akiknek nincs lehetőségük az MHGY által kínált külső munkahelyeken tevékenykedni.

Munkahelyi Gyakorlat program

Az Európai Unió tagállamaiban elvárás, hogy a fogyatékos emberek teljes jogú állampolgárként éljenek és lehetőség szerint ép társaik között, képességeiknek megfelelő munkát végezzenek. Ezen cél eléréséhez szükséges, hogy tanulóink már az iskola évei alatt megismerjenek munkalehetőségeket, és valós környezetben felkészüljenek a munkavégzésre, a felnőtt életre. Ezt figyelembe véve kapcsolódtunk be 2004-ben a Munkahelyi Gyakorlat programba, melyet  a Salva Vita Alapítvány dolgozta ki 1996-ban . A programot a Foglalkozáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, Oktatási Minisztérium támogatásával, a Munkaerőpiac Alap Rehabilitációs Alaprész és Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány finanszírozásából és a Salva Vita Alapítvány szakmai vezetésével indítottuk be. A 11.-12. évfolyamos tanulóink a heti 20 óra szakmai gyakorlatból 4 órát külső munkahelyen teljesítenek. Két-két tanulót egy felnőtt kísér. Minden munkahelyen 2-2 hónapot dolgoznak, majd munkahelyet váltanak. Mivel ez a program a szakiskolai oktatás szakmai gyakorlatának része, ezért fizetést tanulóink nem kapnak. A munkahelyeket a fiatalok az előírt munkaruhákban dogoznak, s a feladatokat az adott nap reggelén kapják meg a munkavezetőktől. A munkahelyi gyakorlat során tanulóink különféle munkatípust ismernek meg. Elsajátítják a társadalmi beilleszkedéshez szükséges kommunikációs és viselkedési kultúrát, megtapasztalják a munkatársi kapcsolatokat, s majdani önálló életükhöz tapasztalatokat gyűjthetnek. A szülők reális képet kapnak  gyermekük munkavégző képességéről, s felkészülnek arra, hogy gyermekeik önállósodását, felnőtté válását el tudják fogadni, valamint információkhoz jutnak a gyermekük elhelyezkedési, ellátási, támogatásbeli lehetőségeiről. A program eredményeként az iskolánk visszajelzést kap tanulóiról, hogy a különböző munkahelyzetekben hogyan állják meg helyüket, melyek azok a problémák, amelyek az iskolai nevelés során még alakíthatók. A munkaadók megismerhetik tanulóink munkavégző képességét, emberi adottságait és személyes tapasztalataik alapján felkészültté válnak értelmi sérült emberek alkalmazására.

Munkahelyek:

 • Jókai Idősek Klubja
 • Tulipa Kft.
 • LEGO Manufacturing Kft.
 • Csillag csemege