Autista Csoportok

Autista Csoportok

Speciális csoportjaink a nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Kollégium intézményében működnek. 1991 óta fogadjuk Nyíregyháza és vonzáskörzetéből a pervazív fejlődési zavarban szenvedő autista iskolakötelezett gyermekeket. A kísérleti jelleggel megalakított első csoport 5 „emberkéje” nevelését-oktatását 4 szakember végezte. Mára 5 ( 3) csoportban végzünk fejlesztő munkát a gyermekek értelmi képességeinek megfelelően.

Külön, egymástól jól elhatárolt részeken, de közös teremben valósulnak meg az autizmus specifikus módszere alapján kidolgozott munkatevékenységek: a „kézimunka” a finommotoros képességek fejlesztését, valamint a munkafolyamatok sorrendjének megtanítását megkönnyítő feladatcsoport, valamint az ismeretek elmélyítésére, automatizálására alkalmas „kódos feladatok”. Higiénikus szokások kialakítására is sort kerítünk.
Az elmúlt években jó néhány gyermek integrálása történt meg tanulásban akadályozott tanulókat nevelő-oktató osztályokba intézményünkön belül is, a készségfejlesztő iskolába, de városunk más fogyatékos gyermeket nevelő iskolájában is.

A 2004/2005-ös tanévben 2 speciális csoporttal működtünk, össztanuló létszámunk 13 fő volt, csoportokra megosztva 6 és 7 gyermek. A munka mindennapjainak szervezője, lebonyolítója, segítője, irányítója 5 szakember: 2 gyógypedagógus, 1 fejlesztő pedagógusként tevékenykedő gyógypedagógus, és 2 gyógypedagógiai asszisztens volt.
2017-re 3 csoport működését 10 szakember segíti: X gyógypedagógus, és X gyógypedagógiai asszisztens. A gyermekek nagy többségben bejáró tanulóként valósítják meg tankötelezettségüket, de kollégiumi elhelyezést is igényelnek kis számban.
Az oktatásukban megvalósulnak a sérülésből adódó speciális feladatok: az ismeretek bővítése, szinten tartása mellet gondot fordítunk a hiányzó vagy sérült kommunikációs, szociális készségek fejlesztésére. Igyekszünk bekapcsolódni iskolánk rendezvényeibe, rendszeresen részt veszünk farsangi, gyermeknapi mulatságokon, karácsonyi, nemzeti ünnepségeken verselünk és énekelünk. Bensőséges, családi hangulatban ünnepeljük csoportszobánkban az Anyák-napját, a Nőnapot, a Karácsonyt. Igyekszünk megértetni gyermekeinkkel az ünnepek jelentőségét, funkcióit. Tematikus napokat tartottunk az ősz és az advent témakörében. Az iskolai rendezvényeken kívül nagyobb kirándulásokat is teszünk évente egy – két alkalommal.

Szociális képességeik fejlesztése, önállóságuk növelése érdekében nyaralást is szervezünk. Szülők nélkül tölthetnek el 8 napot a Balaton partján. Évek óta felemelő érzés látni a gyermekek örömét. Mindent igyekszünk megtenni annak érdekében, hogy fokozatosan elhagyva a védett családi közeget lehetőségeikhez mérten minél teljesebb, önállóbb életet éljenek és élhessenek, kinyílva érezzék a világ sokszínűségét.