Szakmai megvalósítók bejegyzései a foglalkozásokról1.

Természetismeret

A foglalkozás első része: önismereti feladatokon keresztül, játékos formában mutatkoztak be a tanulók egymásnak ill. mutatták be egymást a csoportnak. Azután szituációs gyakorlatokon keresztül érzések kifejezése, empátiás készséget fejlesztő gyakorlatok következtek. A gyerekek aktivitása, motivációja többnyire megfelelő volt. Igyekeztek képességeikhez mérten részt venni a feladatokban. Általánosságban elmondható, hogy inkább a humoros, könnyed feladatokat végezték szívesen. A foglalkozás jó hangulatban telt, összességében pozitív tapasztalatokról számoltak be a gyerekek.

Az erdő szintjei

Cél: A tanulók ismerkedjenek meg tágabb természetes környezetükkel.

A tanulókkal gyakoroltuk a fák részeit. Megneveztünk és felismertettünk erdő alkotó fákat. Az élőlények életközösségeket alkotnak. Az erdő fontossága, szerepe az életünkben.

Az erdő szintjei: gyepszint, cserjeszint, lombkoronaszint.

Flipcharton gyakoroltunk és szemléltettünk. A gyerekek örömmel vettek részt a foglalkozáson, nagy kedvel aktivizálták magukat a flipchartos feladatoknál is.


2.

Nyelvi foglalkozások

A foglalkozás elején megbeszéltük a nyelvtanulás jelentőségét. Ezután azt a feladatot adtam a gyerekeknek, hogy soroljanak fel minél több nyelvet, elég sokat neveztek meg. Felhívtam rá a figyelmüket, hogy bizonyos nyelvek is rokonságban állnak egymással és különböző nyelvcsaládokba tartoznak. Azután megbeszéltük, hogy minden nyelvnek más az ábécéje, a hangjai, a betűi. Közösen elmondtuk a magyar ábécét, majd többször meghallgattuk magnetofonról a németet. A tanulók igyekeztek jól megismételni a hallott hangokat, szavakat, rövid mondatokat. Külön figyelmet fordítottam azokra a hangokra, amelyek a magyar nyelvben nincsenek meg, csak a németben. Ezután rövid német szavakat próbáltunk meg közösen elolvasni. A gyerekek nagyon érdekesnek találták, hogy a német nyelvben minden főnevet nagy kezdőbetűvel kell írni.

Tematikus foglalkozások

A foglalkozást csapatépítő játékokkal kezdtük, melyet a gyerekek nagyon élveztek. A tanulókkal megbeszéltük a tematikus foglalkozások témaköreit. A gyerekek az egészséges életmód témakörnél voltak a legtájékozottabbak, sokuk személyes példával is alátámasztotta állításait. Az önkéntesség, társadalmi egyenlőség. Európai Unió témáknál, több megsegítésre volt szükség, itt az alapvető fogalmak tisztázása után próbáltunk személyes példákat hozni az ő életükből. A foglalkozás végén rövid filmeket tekintettünk meg a témakörökkel kapcsolatban.


3.

Természetismeret

A pályázatban szereplő elvárásoknak megfelelően elvégeztük a bemeneti mérést. A gyerekek feladatlap formájában kapták meg az általunk korábban összeállított feladatokat. A feladatlapban szereplő kérdések átölelték és tartalmazták a természetismeret tantárgyi fejlesztés céljaiban megfogalmazott területeket. Azokat a témákat, kompetenciákat, melyekben a gyerekek fejlődését tűztük ki célként. A gyerekek szívesen álltak neki az írásbeli munkának.

Gyepszint élőlényei: gombák

Cél: Értékeljék a természet sokszínűségét és szépségét

Megismerkedtek a gombák felépítésével, sokféle előfordulásával. Nem növények, de élőlények. Vannak ehető és mérgező gombák, ezeket megneveztük, felismertük és csoportosítottuk.  Gombából készíthető ételeket idéztünk fel képek segítségével. A ppt-n összefoglaltuk a megszerzett tudást. A tanulók kiszíneztek egy mérgező gombafajt a légyölő galócát.


4.

Nyelvi foglalkozások

A foglalkozás elején átismételtük a magyar és a német ábécét. Ezután magyar, majd német szavakat kellett ábécé sorrendbe sorolniuk. Az új témával kapcsolatban elmondtam a gyerekeknek, hogy több olyan ország van, amelyekben a német az egyetlen, illetve az egyik hivatalos nyelv. Az Interneten megkerestük az említett országok zászlóit és meghallgattuk himnuszukat. Majd az volt a feladatuk, hogy keressék meg az országokat a térképen. Nagyon érdekesnek találták, hogy a legkisebb német nyelvű országnak, Liechtensteinnak még városunkénál is kevesebb lakosa van. Beszéltünk még a Németország területén élő szorb kisebbségről, amelynek a nyelve a szláv nyelvcsaládba tartozik. Elmondtam a tanulóknak, hogy a szorbok sokáig nem használhatták anyanyelvüket. Ma már az általuk lakott településeken a német mellett anyanyelvük is hivatalos.

 

Tematikus foglalkozások

-Egészéges életmód.

-Egészséges táplálkozás.

– Gyümölcsök.

Csapatépítőjáték. 

Kisfilm megtekintése a gyümölcsökről. A gyerekek megismerkedtek a gyümölcsök sokféleségével. Az álltaluk ismert gyümölcsöket megpróbáltuk csoportosítani almatermésűek, bogyós gyümölcsök, csonthéjas gyümölcsök, déligyümölcsök, héjas gyümölcsök kategóriáknak megfelelően. A gyerekek szerencsére nagyon sok fajta gyümölcsöt ismertek. A foglalkozás végén különleges déli gyümölcsöket nézegettünk az interneten. A tanulók jól érezték magukat a foglalkozáson, nagyon aktívak voltak a gyümölcsök csoportosításánál. Házi feladatot is kaptak: mindenki legalább egyszer egy nap egyen gyümölcsöt.


5.

Természetismeret

Az élő és az élettelen természet

A gyerekek érdeklődését sikerült felkelteni egy video lejátszásával. Rendkívül lelkesen, nyitottan vetették bele magukat a közös munkába, ellenállás nem volt tapasztalható. Legszívesebben az interaktív táblán lévő feladatokat végezték. A foglalkozás végét puzzle zárta.

Az erdő virágtalan növényei a gyepszinten

A tanulók megismerkedtek a növény részeivel. Összehasonlították a lágyszárú és fásszárú növényeket és az erdei pajzsika és a gomba élőlényeket a hasonlóságok és különbségek alapján.  A tanulók rajzoltak és színeztek egy erdeipajzsikát, s megnevezték a részeit. A tanulókkal közösen készítettünk egy ppt-t az erdei pajzsikáról. Érdeklődést mutattak az informatika által használt eszközök iránt. Sikerélményt éltek meg a megvalósult produktum elkészítése után.


6.

Nyelvi foglalkozások

Köszönés németül

Először átismételtük a német nyelvű országokról tanultakat. Többen jól nevezték meg az említett országokat és megmutatták őket a térképen. Megfigyeltük azt is, hogy milyen a domborzatuk. Az új témával kapcsolatban a 7. és a 8. osztályos tanulók elmondták az általuk ismert köszönési formákat. Megbeszéltük, hogy németül is általában a napszaknak megfelelően kell köszönni. A magyartól eltérően csak a napszakot kell megnevezni – a kívánok szót nem használják: Guten Morgen!, Guten Tag!, Guten Abend, Gute Nacht! Megjegyeztem, hogy a fiatalok egymás között a Tschüß! és a Hi! köszönéseket használják. Ezután az volt a tanulók feladata, hogy köszönjenek egymásnak, illetve nekem németül – ügyesek voltak, a legtöbben jól ejtették ki a szavakat.

 

Tematikus foglalkozások

Kisfilm megtekintése a gyümölcsökről. A gyerekek megismerkedtek a gyümölcsök sokféleségével. Az álltaluk ismert gyümölcsöket megpróbáltuk csoportosítani almatermésűek, bogyós gyümölcsök, csonthéjas gyümölcsök, déligyümölcsök, héjas gyümölcsök kategóriáknak megfelelően. A gyerekek szerencsére nagyon sok fajta gyümölcsöt ismertek. A foglalkozás végén különleges déli gyümölcsöket nézegettünk az interneten. A tanulók jól érezték magukat a foglalkozáson, nagyon aktívak voltak a gyümölcsök csoportosításánál. Házi feladatot is kaptak: mindenki legalább egyszer egy nap egyen gyümölcsöt.


7.

Természetismeret

Hazánk természeti csodái, hazánk nemzeti parkjai, növény és állatvilága.

Magyarország nemzeti parkjainak bemutatása kisfilmek bemutatásával történt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez legközelebb eső Hortobágyi ill. Aggteleki nemzeti parkoknál többet időztünk. Megismertettem a gyerekekkel a szürke  szarvasmarhát, az őstulkot, a mai szarvasmarha ősét. Beszélgettünk a puszta növényeiről, állatvilágáról, a híres hortobágyi ménesről. A pusztai ember életéről, a betyárokról, Rózsa Sándorról. Az aggteleki cseppkőbarangról képeket kerestünk az interneten.

A foglalkozás kiemelkedő és legizgalmasabb pontja a „betyervilág” volt. A gyerekek rengeteg kérdést tettek fel az akkori világ életéről, Rózsa Sándorról, a megtorlásokról. Így a tervezett foglalkozás kissé tovább tartott, mert egy  filmrészletet vetítettem le a Rózsa Sándor c. filmből.

Az erdő virágos növényei a gyepszinten

Virágos növények fajtáit sorolták fel és csoportosították megadott szempontok szerint a gyerekek. Növényfelismerésben versenyt rendeztünk: hóvirág, gyöngyvirág, erdei ibolya, orvosi tüdőfű, sárga gyűszűvirág, nadragulya, amiben nagy lelkesedéssel vettek részt a tanulók. Fontosabb fogalmak voltak évelők, mérgező növények, gyógyhatású növények. Virágos növények színezésével az ismereteiket rögzítettem.


8.

Nyelvi foglalkozások

Átismételtük a napszaknak megfelelő köszönési formákat és gyakoroltuk az Auf Wiedersehen (Viszontlátásra) kifejezést. A Guten Tag című dalt többször meghallgattuk magnetofonról. Utána soronként megismételték a gyerekek, majd elkezdték dúdolni a dallamát, aztán pedig énekelni a szövegét – először a magnóval, majd közösen. Megbeszéltük a dal szövegének a jelentését. A dal közben a különböző mellékneveket kézzel mutattuk (klein-kicsi, groß- nagy, dick-kövér, dünn-sovány). A gyerekek többségének ez tetszett. Ezután a Kinder (gyerekek) szót próbáltuk más, szótagokban megfelelő szavakkal helyettesíteni – Mädchen (lányok), Jungen (fiúk), Schüler (tanulók), Eltern (szülők) … A tanulók elmondták, hogy jól érezték magukat a foglalkozáson, kérték, hogy máskor is énekeljünk németül.

 

Tematikus foglalkozások

-Egészséges táplálkozás

– Gyümölcsök

A gyerekekkel az egészséges táplálkozásról a gyümölcsökről beszélgettünk. A foglalkozást találós kérdésekkel kezdtük, melyben a gyerekek nagyon ügyesek voltak. Rendszereztük, amit eddig tanultakat, a tanulók nagyon jól elsajátítottak a gyümölcsökről a legfontosabb tudnivalókat, és betartották, hogy minden nap egyenek gyümölcsöt. Újságokból gyümölcsöket nyírtunk ki, és közben megbeszéltük a legfontosabb jellemzőket. A foglalkozás végét pedig gyümölcs activityvel zártuk, mely nagyon jó hangulatban zajlott.


9.

Természetismeret

Távoli tájak élőlényei

Ezen a foglakozáson megismerkedtük távoli tájak növényeivel és állataival. Amerikában az esőerdők állataival, Afrikában a szavanna és a sivatagok állataival, az Antarktiszon élő állatokkal. Az esőerdő, a szavanna és a sivatag növény és állatvilágának legfontosabb jellemzőivel (emlősök, madarak, hüllők, ízeltlábúak), életfeltételeivel (táplálkozás, élőhelyi feltételek), életmódjuk főbb jellemzőivel (mozgás, táplálékszerzési mód, szaporodás, ivadékgondozás). A gyerekek flip-charton és csoportban is dolgoztak, a kirakható fotók nagyon tetszett a gyerekeknek, szeretik a puzzle-t. Nagyon jó hangulatú volt a foglalkozás, sok érdekes információval gazdagodtak a gyerekek.

                     

Az erdei élővilág sokféleségének, értékének bemutatása

 

A cserje, fásszárú növény. Megismerkedtek a vadrózsa növénnyel, annak részeivel. Tüske szúrós bőrképlet. A termése a csipkebogyó, ami tele van C-vitaminnal. A C-vitamin fontosságát kiemeltük az emberi szervezet számára. Az IKT eszközöket is segítségül hívtam, a jobb megértés és a szemléltetés érdekében.

Közelebb hoztuk a természetet azzal, hogy a gyerekek elkészítették a felnőtt segítségével a csipkebogyó teát és a vajas, csipkebogyós lekváros kenyeret, amit jó ízűen meg is ettek.


10.

Nyelvi foglalkozások

A házi állatok

Először meghallgattuk, majd többször elénekeltük a tanult dalt. Megbeszéltük, hogy a napszakok közül csak a Gute Nacht! (Jó éjszakát!) alakkal lehet helyettesíteni az eredeti kifejezést, mert akkor ugyanannyi szótag lesz a szövegben. Ezután a háziállatokról kezdtünk el beszélgetni. Megkérdeztem a gyerekeket, kik tartanak otthon ( vagy a nagyszülők, rokonok) állatokat. Többen felsorolták az otthon tartott állatok neveit. Ezután megneveztük németül a leggyakrabban elhangzott állatneveket (kutya, macska, disznó, tehén, tyúk …) Videón is megnéztük az állatokat, a tanulóknak meg kellett nevezniük németül a látott állatokat.

Tematikus foglalkozások

– Egészséges életmód

-Zöldségek

Foglalkozás célja, hogy a gyerekek ismerjék meg a zöldségek sokféleségét. Megnéztünk egy kis filmet a zöldségekről, majd megpróbáltuk a látottakat beazonosítani az újságok képeivel. A kivágott képekből pedig egy képzeletbeli „zöldségeset” létrehozni. A gyerekeknek nagyon tetszett, hogy együtt alakítottuk ki a standot. A zöldségek ismeretében hiányosságok mutatkoztak, ezért a következő foglalkozáson részletesebben megbeszéljük, és bővítjük az ismereteket.


11.

Természetismeret

Hungarikumok

 • a „hungarikum” fogalma
 • kalocsai paprika, makói hagyma, gyulai kolbász, szabolcsi alma, magyar szürke szarvasmarha
 • Egri Bikavér, Tokaji aszú, Tiszai halászlé, Béres csepp
 • Zsolnay porcelán, matyó népművészet, Hollókő, halasi csipke, vizsolyi biblia
 • Kodály – módszer, magyar nóta, 100 tagú cigányzenekar, a magyar huszár
 • Budapest nevezetességei

A gyerekek párosították a helységekhez illő nevezetességeket, majd közös munkában vaktérképen rajzolták be a településekhez, városokhoz tartozó nevezetességeket. A közös munka eredményét kihelyeztük a táblára, majd „találós kérdéseket” tettünk fel a nevezetességekről és aki kitalálta megmutatta a helységet a táblán a térképen.

Ismerkedjenek meg a tanulók környezetük jellemző élőlényeivel, azok változásaival.

A tanulók mai napon a kökény és a mogyoró cserjékkel ismerkedtek meg. A cserje részeit képekkel, szócsíkokkal egyeztették. A kökény gyógyhatását is megismerték: C-vitamint tartalmaz, légúti megbetegedések ellen is használják Összehasonlították a két növény virágját, termését is. Mindkettő csonthéjas termés. A gyerekek feltörték a mogyorót és megkóstolták. Majd a három cserjét puzzleből is kirakták.


12.

Nyelvi foglalkozás

A vadállatok

A köszönési formák és a dal gyakorlásával kezdtük a foglalkozást. Átismételtük a háziállatokról tanultakat, ügyesen nevezték meg őket. Ezután megkérdeztem, hogy milyen vadállatokat ismernek. Többet felsoroltak – elmondták, hogy a televízióban, videókon és a nyíregyházi állatkertben látták őket. Megkértem, hogy nevezzék meg kedvenc állataikat magyarul, majd megmondtam németül és meg kellett ismételniük. Ezután németül soroltam fel állatokat, meg kellett mondaniuk a jelentésüket. Majd állatokat ábrázoló képeket mutattam, azokat kellett megnevezni németül. A foglalkozás végén állatok nevét soroltam fel. A hallott szavakat meg kellett ismételniük. Ha háziállatok nevét hallották, a bal, míg a vadállatokénál a jobb kezüket kellett felemelniük.

 

Tematikus foglalkozások

Egészséges életmód

– Zöldségek

– Vitaminok

A foglalkozáson a gyerekekkel átismételtük, megbeszéltük a zöldségeket, tulajdonságaikat, legfőbb jellemzőiket. Beszélgettünk a vitaminokról, a zöldségekben, gyümölcsökben található vitaminokról. Csoportosítottuk a vitaminokat oldódásuk alapján (zsírban, vízben ). Zöldség ABC-t játszottunk, mely szerint az abc-betűivel mondtunk zöldségeket, illetve kerestünk hozzá képeket az interneten. A gyerekek nagyon élvezték a játékot, és néha el-el csodálkoztak, hogy milyen sokfélék, és sokszínűek lehetnek a zöldségek.


13.

Természetismeret

Híres magyarok régen: Puskás Ferenc, Rubik Ernő, Semmelweis Ignác, Széchenyi István stb.

A fiúk természetesen a foci miatt Puskás Ferencre voltak a legkíváncsiabbak. Kisfilmet néztünk meg az életéről, pályafutásáról. A bűvös kockát egy gyerek sem tudta megnevezni, de volt aki már látott korábban. Megismerték és megpróbáltak kirakni 1-2 kockát egymás mellé, két gyereknek  sikerült. Majd videót mutattam a világversenyekről, hogy hány másodperc alatt képesek emberek kirakni mind a hat színt, akár becsukott szemmel is. Aztán én kértem meg őket, hogy mutassanak be nekem mai híres embereket. Volt aki az ország – város című játékkal, volt aki egy-egy dal megkezdésével mutatta be a szerinte ma híres magyar embert. A leggyakrabban énekeseket, zenészeket jelenítettek meg. Az óra nagyon jó hangulatú volt. Nagyon jól érezték magukat a gyerekek.

Az összefüggések megláttatása, aktív tanulói részvétellel

A gyerekek gyakorolták a fák részeit. Megnevezik, felismerik, megkülönböztetik a fákat. Lombhullató és örökzöld növények megkülönböztetése képek alapján. A tölgyfa kérgét, virágát, termését megvizsgáltuk. Csoportosítottuk a felhasználás szempontjából. A fenyő tűlevelét, virágzatát a tobozt megnéztük, megtapintottuk. Megszámláltuk, hogy az erdei fenyő tűlevelei kettesével fejlődtek. Megmértük a tűlevelek hosszát, megvizsgáltuk az alakját. A tanulókkal a fenyő törzséről lenyomatot készítettünk.


14.

Nyelvi foglalkozások

Kleiner Hund, wo bist du?

Átismételtük az állatokról tanultakat és elénekeltük a Guten Tag című dalt. Ezután elmondtam a gyerekeknek, hogy egy játékot szeretnék velük megtanítani. Ismertettem a szabályokat, felhívtam a figyelmüket, hogy tartsák be azokat. Egy tanulónak el kell fordulnia társaitól és azt kell kérdeznie: Kleiner Hund, wo bist du? (Kis kutya, hol vagy?) . A többiek közül egy gyereknek azt kell válaszolnia elváltoztatott hangon: Ich bin hier. ( Itt vagyok). A kérdezőnek ki kell találnia, kinek a hangját hallotta. Egymás után jelöltem ki a válaszoló tanulókat. Tetszett nekik, hogy elváltoztatott hangjuk miatt társaik többször nem találták el, kit hallottak. Amikor már jól ment a kérdezés és válaszolás, a Hund (kutya) szó helyett más állatokat neveztünk meg: Bär (medve), Wolf (farkas), Löwe (oroszlán) …

 

Tematikus foglalkozások

A foglalkozáson a gyerekekkel átismételtük a gyümölcsökről, zöldségekről a legfontosabb tudnivalókat, a felmerülő hiányosságokat pótoltuk. Bevásárló listát készítettünk. Vidéki gyerekekről révén sokan nagyon jól ismerik az alapvető zöldségeket, gyümölcsöket de akadt olyan tanuló is aki a sárgarépát a „ húsleves zöldségből „ ismeri . A foglalkozás végén gyümölcs, zöldség, vitamin activity-t játszottunk, melyet a gyerekek nagyon élveztek. A 7. foglalkozás után a tanulók nagyrésze szinte minden nap elmondja, hogy evett zöldséget, gyümölcsöt, és azt is, hogy milyen fajtát.


15.

Természetismeret

Mozgás és egészség

 • a rendszeres mozgás megszerettetése, életformává válása elengedhetetlen ahhoz, hogy javuljon életminőségünk
 • „Ép testben ép lélek” – a mondás a testi- lelki jólét állapotáról szól
 • kerékpáros ügyességi verseny

 

A foglalkozás elején beszélgettünk a gyerekekkel a rendszeres mozgásról,  arról, hogy életformává válása elengedhetetlen ahhoz, hogy javuljon életminőségünk. Beszélgettünk arról is, hogy mit jelent az „Ép testben ép lélek”  mondásunk. Azt fejtegettük, hogy a mondás a testi- lelki jólét állapotáról szól. A foglalkozást kerékpáros ügyességi sorverseny zárta. A gyerekek igazán felszabadultan végezték a feladatokat. Megjegyezték, hogy többször szeretnének olyan foglalkozást, ahol sportolhatnak.

Növényfelismerés

Cél: A tanulók egyre több fajt ismerjenek fel

A változatos szín- és formagazdag növényvilág felismerése. A tanulók képek, növényi részek alapján megnevezték a növényeket, elmondták főbb jellemzőiket. Csoportosították őket aszerint, hogy virágos-virágtalan, gyepszinten-cserjeszinten élnek vagy gyógyhatású-mérgező növények. IKT eszközök alkalmazása, segítette a kiváncsiság, érdeklődés fenntartását. Szó és képek egyeztetése. A gyerekek nagy örömmel játszották a növényes társas játékot, mely által a növényekről szerzett tudásuk mélyült, fejlődött.


16.

Nyelvi foglalkozások

A család

A tanulók azt kérték a foglalkozás elején, hogy újra játsszuk el a Kleiner Hund, wo bist du? című játékot és énekeljük el a tanult dalt. Ezután az új témáról, a családról kezdtünk el beszélgetni. Megkértem a tanulókat, hogy mindenki mutassa be saját családját. Megnéztünk egy videót. Meg kellett ismételniük németül az egyes családtagok nevét. Ezután mindenki kapott képet, amelyen családok voltak. Meg kellett nevezniük a családtagokat. A foglalkozás végén a tanult játékot játszottuk, de itt állatnevek helyett családtagokat kellett megnevezniük elváltoztatott hangon. A gyerekek többsége ügyesen kérdezett és válaszolt a játék során.

Tematikus foglalkozások

Egészséges táplálkozás: minden, amit tudnunk kell a szénhidrátokról, és a fehérjékről.

 A gyerekekkel megbeszéltük, csoportosítottuk a szénhidrátokat, fehérjéket. A gyerekek nem ismerték a fogalmakat, de a csoportosításukat már igen. Voltak olyan tanulók, akik nemcsak az alapvető szénhidrátokat ismerték, hanem már hallottak, láttak, kóstoltak teljes kiőrlésű kenyereket, cipókat, péksüteményeket. Megkóstoltuk a legfinomabb szénhidrátot. a csokit is. Megállapítottuk, hogy „sajnos” nagyon finom…..de természetesen megbeszéltük, hogy mérték az érték. A foglalkozás végén kenyér illetve péksütemény, képeket nyírtuk ki a táplálékpiramishoz, illetve feladatokat oldottunk meg a fehérjékkel kapcsolatban.


17.

Természetismeret

Egészséges receptek

A beszélgetést az egészséges ételekkel, italokkal kezdtük. Mindenki elmesélte a tegnapi, vasárnapi ebédjét. Ezeket megbeszéltünk, hogy melyik egészséges és miért és melyik nem. Interneten kerestünk egészséges recepteket. Felkelett sorolni a gyerekeknek olyan dolgokat, amiket most nem láttak az interneten, majd ezek kellett lerajzolniuk. Az IKT eszközök használata mindig jó motiváló erőnek bizonyul. A gyerekek egymás után szívesen keresgéltek a Google-ban. Úgy éreztem szerettek volna még maradni és keresgélni az interneten. A foglalkozás végén megkérdeztem, hogy ki hogy érezte magát. Mindenki pozitívan nyilatkozott. Nekem is jó volt látni mind a két csoportnál az önálló munkát.

Az erdő állatai: ízeltlábúak

Cél: Felkelteni a tanulók érdeklődését az erdő életközösségénekélőlényei és évszakokhoz kötődő változásai iránt

Tanulók az állatok képeit szócsíkokkal párosították. Megnevezték a rovarok részeit: fej -tor-potroh, s pókszabásúak részeit: fejtor-potroh. A kullancs által okozott emberi betegségről is beszélgettünk: Lyme -kor, vírusos agyvelő- és agyhártya gyulladásról. Találós kérdéseket tettem fel a témával kapcsolatosan, amit a gyerekek szívesen megválaszoltak. Az ízeltlábúak faji sok féleségét képekkel illusztrált ppt-én is megnéztük. A tanulók léptették a ppt diáit, s majd zárták be a programot, ezáltal is fejlesztve az infokommunikáció képességüket. A youtubon megnéztük a „ Hangya-demokrácia, kémiai kommunikáció”-t.


18.

Nyelvi foglalkozások

Ki van a képen?

A tanult dallal kezdtük a foglalkozást, majd felsorolták a családtagok neveit. Ezután képeket mutattam a tanulóknak. Először a családot és a családtagokat kellett megnevezniük. Utána gyerekek képeit mutattam nekik. Meg kellett nevezniük a lányokat (Mädchen) és a fiúkat (Jungen) a képek és a német nevek alapján. A Gabriel (Gábor) és az Alexander (Sándor) neveket egyesek lánynévnek vélték. Ezután iskolai képek következtek. A tanulók (Schüler) és (Schülerin) mellett pedagógusok (Lehrer) és (Lehrerin) is láthatók voltak. A következő feladatban a vizuális és az auditív emlékezet fejlesztése volt a szempont: 5 képet megnéztünk, majd lefordítottam – meg kellett jegyezniük a sorrendet és helyesen kellett megnevezni a személyeket. Tetszett a tanulóknak, többen jól emlékeztek a sorrendre és a begyakorolt szavak megnevezésére is.

 

Tematikus foglalkozás

Egészséges táplálkozás: zsírok, olajok, édességek.

A foglalkozás az egészséges életmód jegyében zajlott. A gyerekekkel csoportosítottuk a zsírokat, az esszenciális zsírokat, raktározott zsírokat, az olajokat. Megbeszéltük a növényi és az állati eredetű zsírok közötti különbséget. Ismerkedtünk a zsírok, olajok sokféleségével pl: disznózsír, kacsa zsír, kókuszzsír, napraforgóolaj, repceolaj, olivaolaj, hidegen sajtolt olaj. Megbeszéltük, hogy mi a teendő a használt olajjal. A foglalkozás végén az édességekről beszélgettünk, mindenki elmondta, hogy melyik édesség a kedvenc. Volt akinek 1 volt, volt akinek 2,3,4……….Beszélgettünk a mértékről, és a fogápolásról.


19.

Természetismeret

A természet patikája

A foglalkozás célja, hogy a gyerekek alkalmazzák az egészségtudatos táplálkozást, és az aktív egészséges életmód alapjairól is szerezzenek ismereteket. Tartalmában törekedtem az étkezési szokások összehasonlítására a táplálékpiramissal, a legfontosabb élelmiszercsoportok megismertetésére, a reformételekre, a rendszeres testedzés fontosságának, élettani hatásainak megismertetésére, és megszerettetésére. Építettem a foglalkozáson részt vevők előző tapasztalataira, az egészség, a táplálkozás és a mozgás összefüggéseiről szerzett ismeretekre.

Módszerek: előadás, poszterek, bemutatás, főzés, kóstolás-tapasztalás

Sikerült egy olyan foglalkozást létrehozni, ahol az egészséges táplálkozás lehetőségeiről, az egészség megőrzéséről szólt minden feladat, a gyerekek szívesen vettek részt ezek megvalósításában, új ismeretekkel gazdagodva.    

 

A foglalkozás anyaga: Az erdő állatai: madarak

Cél:  Megismerjék hazánk tájainak életközösségét

A madarak sokféleségét megnézték a tanulók a youtube-on, s meghallgatták az éneküket.

Összegyűjtöttük a madarak jellemzőit: gerincesek, toll fedi a testüket, tojással szaporodnak, szájnyílásuk csőrben végződik. Összegyűjtöttük a nem repülő fajokat. Kiválogatták az énekesmadarakat. Megnevezték a markoló lábat, kúszó lábat, elkülönítve a kapirgáló lábtól. Nappal-éjjel vadászók, vándor-állandó madarak, fészek lakó-fészek hagyó ellentétek mentén totót rendeztünk. Nagyon élvezték a gyerekek

 


20.

Nyelvi foglalkozások

Ki mit csinál?

A családtagok megnevezésével kezdtük a foglalkozást. Szerepjátékot játszottunk a tanulókkal. Rájuk osztottuk a családtagok szerepét. Ezután cselekvéseket jelentő igéket neveztünk meg, majd gyakoroltuk kiejtésüket: stehen (áll), sitzen (ül), essen (eszik), trinken (iszik), lesen (olvas), schreiben (ír) … A családtagok nevével gyakoroltuk a cselekvést kifejező igéket. A jelentkező tanulók eljátszottak egy – egy cselekvést. A többiek megpróbálták megnevezni a cselekvést jelentő igéket. Közeledik Anyák napja, ezért egy német dalt javasoltam videón meghallgatni. Az volt a célom, kicsit már előre ismerkedjenek a dallammal és a szöveggel. A dal sikert aratott, kérésükre többször meghallgattuk.

 

Tematikus foglalkozás

Egészséges táplálkozás: összerakjuk a táplálékpiramist.

A gyerekekkel elérkeztünk a témakör egy részének a végéhez. Összeállt a táplálékpiramis. A piramis minden eleméről részletesen beszélgettük, több oldalról megközelítve értelmeztük, hogy a piramis szintjei miért pont ott vannak, és milyen hatással van a szervezetünkre. Újságokból nyírtuk ki az összetevőket: gyümölcsöket, zöldségeket, szénhidrátokat, tej termékeket, édességeket……. és önállóan rakták össze. A gyerekek nagyon élvezték, hogy a megszerzett tudás most egy kicsit a „gyakorlatban” is alkalmazhassák.


21.

Természetismeret

A csontvázrendszer

Bemutatás után a gyerekek rögtön közrefogták „Samu”-t. Megnevezték és megmutatták a testrészeket, a csontvázon illetve saját magukon. A fő testrészeket latin szavakkal is megneveztük. A foglalkozást kvíz játékkal zártuk. A gyerekek óra után is sokáig nézegették, fogdosták „Samu”-t. Kellemes hangulatú óra volt, a gyerekek és én is sokat nevettünk.

Az erdő állatai: emlősök

Megismerjék erdeink emlős állatait

 A tanulókkal megismerkedtünk a sün, őz, vörösróka, vaddisznó jellemzőivel, valamennyien gerincesek, emlősök. A foglalkozás keretében a tanulók az emlősök testfelépítéséről, élőhelyeiről, táplálkozásáról és szaporodásáról tanultak. A tanulást játékos feladat, az ismétlést és gyakorlást tesztkérdések, a foglalkozás során bemutatott emlősfajok felismerését képek segítették. Táplálkozás, fogazat kapcsolatát megvilágítottuk. Táplálék láncokat készítettünk: növényevő, ragadozó, lebontó szervezet. A gyerekkel a szabadban sport vetélkedőt rendeztünk, a mozgás örömére.


22.

Nyelvi foglalkozás

Számolás 30-ig németül

Először a családtagok megnevezését és a tanult igék felismerését gyakoroltuk. A gyerekek kérésére többször meghallgattuk az új dalt. Témánk az 1-től 30-ig történő számolás volt. A 7. és a 8. osztályos tanulók már korábban megismerkedtek a 10-ig és a 20-ig való számolással. Segítségükkel próbáltam megismertetni a foglalkozás anyagát a többiekkel. Az 1-től 10-ig aló számolást mindenki könnyen megjegyezte. A 11 és 20 közötti számokkal sem volt különösebb problémája a többségnek. A német nyelv egyik sajátossága, hogy 21-től 99-ig meg kell cserélni az egyeseket és a tízeseket, ezért ez nehezebben ment. A foglalkozás végén megnéztünk egy videót, amely a vizuális és az auditív észlelés fejlesztését segítette: szép képeket láttunk, amelyeket megneveztek németül, majd a mennyiségüket is megmondták. A tanulóknak meg kellett ismételniük a hallott számneveket és főneveket.


23.

Természetismeret

Érzékszervek

Az óra az érzékszervek jegyében telt. A bemutató eszközök ismét elnyerték a gyerekek tetszését. Nagyon szemügyre vették a bemutató eszközöket és természetesen saját érzékszerveiket is tükör segítségével. Társaik érzékszerveit alaposan megvizsgálták nagyítóval. Olvasniuk kellett a gyerekeknek úgy, hogy egyik szemüket letakartuk. A négy alapízt is megkóstolhatták. Az óra végén dokumentumfilmet néztünk. Tartalmas foglalkozás volt.

Az erdő élővilágának védelme. Az ember és az erdő

Cél: A környezettudatos, felelősség teljes magatartás elsajátítása

Az erdő tekinthető az élővilág, az emberiség életforrásának. Az ember csak az erdővel együtt tud fennmaradni a Földön. Életet ad a talajban található gombáknak, növényeknek és otthont nyújt az állatvilág számára is. Széndioxid fogyasztó tulajdonsága miatt a levegőt is kiválóan képes megtisztítani. Az erdőföld igencsak dús tápanyagtalajnak tekinthető, ami rendkívül kedvez a növénytermesztésnek. Képes szabályozni a Föld vízháztartását és befolyásolja a klímát is. Lerajzolták a gyerekek a fát és annak részeit, s az oxigén termelés fontosságát kihangsúlyozták. A fatörzséről lenyomatot készítettek. Fontos, hogy nem szemetelünk az erdőben, nem tépjük le a növényeket, s csak a kijelölt tűzrakó helyeken gyújtunk tüzet.


24.

Nyelvi foglalkozás

Muttertag ( Anyák napja)

Számolással kezdtük a foglalkozást, majd az Anyák napjáról kezdtünk el beszélgetni. Anyák napján az a szokás, hogy a gyerekek felköszöntik édesanyjukat, ajándékot készítenek neki. A tanulók elmondták, hogy ki milyen módon köszöntötte fel édesanyját, nagymamáját. Mindenki tudta, hogy hazánkban május 1. vasérnapján ünnepeljük az Anyák napját. Elmondtam nekik, hogy sok országban – a német nyelvűekben is – május 2. vasárnapja. Ezután ismét meghallgattuk többször az új dalunkat. Több tanuló együtt énekelte a refrén 4 sorát a videó hallgatása közben. Egy páran egyedül is megpróbálták énekelni, nagyon ügyesek voltak.

Tematikus foglalkozás

Egészséges táplálkozás: káros szenvedélyek.

A gyerekekkel tovább folytattuk a káros szenvedélyek témakörét. A tanulók lerajzolták, hogy mit gondolnak a káros szenvedélyekről, illetve el is mondták, hogy mit rajzoltak, valamint, hogy ki melyik szenvedély betegséget próbálta már, vagy látta már, illetve, mi volt a rossz tapasztalata. Sajnos többen több mindent próbáltak már.


25.

Természetismeret

Az izomrendszer

Ez a foglalkozás kifejezetten a személyes tapasztalásokra épült. A fiúk nagyon bevonódtak a közös munkába, hiszen az izom a férfiasság jellemzője. Beszéltünk a testépítésről ill. videofilmet néztünk róla. Beszéltünk a testépítő szerek káros hatásairól. A foglalkozás végén bemutatót rendeztünk a fiúk körében. A lányok pontoztak. A győztes fiú Cerbona szeletet kapott. A fiúk szerettek a középpontban lenni. A lányok azért érezték jól magukat, mert nyíltan kifejezhették a véleményüket a fiúkról, szerelmeikről.

 

Zöldségek

Cél: A tanulók érdeklődését felkelteni a zöldségek fontossága iránt

A tanulókkal zöldségeket válogattunk az ABC zöldséges pultjánál. Felismertük és megneveztük a zöldségeket. Különböző részeit esszük, valamelyiknek a gyökerét-sárgarépa, petrezselyem-, a szárát-karalábé, burgonya-, a levelét-saláta, káposzta-, a virágát-karfiol-, a termését-paradicsom, paprika, cukkini-. Vitamin források, inkább nyersen, mint főve együk őket, kivéve a krumplit. Segítik az egészségünk megőrzését. Zöldség salátát is készítettünk, amit jó ízűen fogyasztottak el a gyerekek.


26.

Nyelvi foglalkozás

Mi van a képen?

Ezen a foglalkozáson képek és videó felhasználásával dolgoztunk. A képeken tárgyak, növények, állatok voltak láthatók. Ezek olyan főnevek, amelyek gyakran feltűnnek környezetünkben és a tanulók is jól ismerik és könnyen megnevezik őket. Az volt a feladatuk, hogy először magyarul nevezzék meg, mit látnak a képeken. Azután a szavak, kifejezések német megfelelője hangzott el videóról és közben a képeket is lehetett látni. A gyerekek többsége ügyesen ismételte meg a hallott szavakat, kifejezéseket németül. Ezután a képeken látható főnevekkel a számolást gyakoroltuk, majd 5 képnek a sorrendjét kellett megjegyezniük. Először én raktam ki a képeket, majd a jelentkező tanulók következtek. A foglalkozás végén a gyerekek kérésére a tanult dalokat hallgattuk meg és eljátszottuk párszor a Kleiner Hund, wo bist du? nevű játékot.

Tematikus foglakozás

Egészséges táplálkozás: káros szenvedélyek.

A gyerekekkel utolsó alkalommal beszélgettünk a káros szenvedélyekről. Bízom benne, hogy a sok elrettentő példa láttán senki nem akarja kipróbálni. Próbáltam őket óvatosságra inteni. Ígéretet tettek, hogy figyelni fognak magukra és a környezetükre. Megpróbáltam nyomatékosítani bennük, hogy ha már megtörtént a baj ne várják meg míg a káros szenvedély rabjai lesznek, próbáljanak meg segítséget kérni, mert mindig van remény.


27.

Természetismeret

A keringési rendszer

A foglalkozást vérnyomásméréssel kezdtük. Megbeszéltük az értékek jelentését.

Aztán a szív bemutatása következett. A plakátokon a kisvérkör és a nagyvérkör bemutatása történt. Beszéltünk a környezetet károsító hatásokról, a légszennyezésről. A növények,  fák jelentősségéről. A gyerekeknek nagyon tetszett a vérnyomásmérés, így azt az óra végén megismételtük. A gyerekek egymásnak is mérhettek vérnyomást. „Doktorost” játszunk –mondták a gyerekek. A foglalkozás nagyon kellemes légkörben zajlott, nagyon motiváltak voltak.

Gyümölcsök

Cél: Az egészséges táplálkozás iránti kedv felkeltése

Gyümölcsöket válogattunk szét a zöldségektől. Csoportosítottuk őket: déli-hazai, mikor teremnek-tavasszal, nyáron, ősszel-. Megnéztük a ppt-n a gyümölcsöket. A piacon vásárolt gyümölcsökből salátát készítettünk. Nagyon ízlett nekik. Fontos vitamin források-A, B, C, E, K-i vitamint tartalmaznak, az immunrendszert erősítik. Átismételtük a növény részeit. Fán vagy bokron terem, lágyszárú-fásszárú növények. Társas játékot játszottunk gyümölcsfelismeréssel összekötve. Nagyon tetszett a tanulóknak.


28.

Nyelvi foglakozás

Mi milyen színű?

A foglalkozás elején átismételtük a tanult főneveket, majd az alapszíneket gyakoroltuk a tanteremben lévő tárgyakkal és a képeken látható ábrákkal. Először az egyes színekhez tartozó kellett megnevezniük a tanulóknak: Was ist rot? (Mi piros?) Was ist grün? (Mi zöld?) … Ezután több féle színű kis játéklabdákat mutattam a gyerekeknek, ezekkel gyakoroltuk tovább a színek megnevezését. Amikor már jól tudták mondani a színeket, 2, majd 3 kislabdát a zsebembe tettem, majd egyet a kezembe véve ki kellett találniuk, melyiket tartom a kezemben. A legtöbbjüknek tetszett ez a feladat, azt kérték, hogy ők is tarthassák a kezükben a kislabdákat, majd társaik találják ki, melyiket tartják a kezükben.

Tematikus foglakozás

Beszélgetés a közösségekről.

Az egészséges élethez hozzátartozik az egészséges „én” is. Az én helyét vagyis magunkat vizsgáltuk a közösségekben. Először a fogalmat tisztáztuk, utána megbeszéltük, hogy milyen közösségekről beszélhetünk biológiai, illetve társadalmi szempontból. Először kicsit nehezen ment, de a foglalkozás végére, már ők sorolták fel a különféle közösségeket, az életükben, iskolában.


29.

Természetismeret

Az emésztőrendszer

Ennek az anyagnak a feldolgozását is gyakorlati példával indítottuk. A gyerekek különféle ennivalók, zöldségek-gyümölcsök közül választhattak. A kiválasztott ennivalót elfogyaszthatták. Miközben ettek feladatot kaptak, hogy figyeljék meg hol jár az ennivaló. Beszéltünk a rágásról, a fogak jelentőségéről. Megbeszéltük, hogy az emésztés már a szánkban elkezdődik és végigvezettük a táplálék útját az egész emésztőrendszeren. A gyerekeket megkérdeztem, hogy melyik része tetszett legjobban az órának. Természetesen mindenkinek az óra eleje tetszett, amikor kiválaszthatták a kedvenc táplálékukat a tálcáról. Az óra vidám hangulatban telt. Én is jól éreztem magam.

 

Folyadék szükséglet

Cél: Az ember természettudományos megismerése és az egészség tudatos gondolkodás kialakítása

A foglalkozás során kimértük a gyerekekkel, hogy egy felnőtt embereknek, mennyi folyadékot kell fogyasztani, ez kb. 2,5 liter. Meglepődtek a tanulók, hogy ekkora sok ez a mennyiség. Felsoroltuk, hogy milyen egészséges folyadékokat ihatunk, illetve, hogy leves és gyümölcs formájában is vihetünk be folyadékot. Csak az folyadék, ami folyik? – ezt a kérdéskört is végig jártuk. Az ember testének átlagosan 60-70%-a víz. Az interneten megnéztük az emberi test kiválasztó szervrendszerét, s azt, hogy az ember szervezetéből a verejtékezés, légzés, kiválasztás és emésztés során folyadék távozik.


30.

Nyelvi foglalkozás

A Grün, ja grün sind alle meine Kleider c. dal

Először átismételtük a színekről tanultakat, majd az volt a feladat, hogy a tanulóknak a rajtuk és társaikon lévő ruházat színét kellett megnevezniük. Ezután arról beszélgettünk, hogy az egyes foglalkozásokhoz tartozó ruha (egyenruha) színe meghatározott (pl. orvos, pék, rendőr …). Különböző ruhadarabokat ábrázoló képeket mutattam a gyerekeknek. Meg kellett ismételniük a ruházat nevét és meg kellett mondaniuk a színét. A Grün, ja grün sind alle meine Kleider című tréfás gyermekdalt néztük meg és hallgattuk meg többször a videón. Ez szintén a színek tréfás gyakoroltatására szolgált. A gyerekek többségének tetszett, egyesek elkezdték dúdolni a hallgatása során. A foglalkozás végén többek kérésére a régebben gyakorolt dalokat is újra meghallgattuk.

 

Tematikus foglalkozás

Beszélgetés a családról.

A gyerekekkel családról beszélgettünk. Mindenki elmondta, hogy milyen az ő családja, illetve hányan vannak az ő családjukban. Sajnos az anyagi háttér szétválasztja a családokat és nagyon sok helyen az apuka vagy a nagy testvér külföldön dolgozik, de olyan is előfordult, hogy csonka családban az anyuka külföldön dolgozik és a nagymama neveli a gyereket. A legnehezebb helyzet az volt, mikor államigondozott gyerekek meséltek a „a családjukról” ez nagyon elszomorító volt, minden mondatuk tele volt szomorúsággal, ezt nagyon rossz volt hallgatni, akár gyermekként, akár anyaként képzelem magam a helyzetbe.


31.

Természetismeret

Az idegrendszer

Ez nem egy könnyű téma. Ennek a foglalkoznak az elején videókat néztünk az agyról és az idegrendszerről. Az anyag nehézsége miatt a videót többször megállítottam és elmagyaráztam újra a gyerekeknek. Aztán a bemutató eszközökön újra, leegyszerűsítve mutattam be az agy felépítését, működését. A legizgalmasabb a gyerekek számára az ember agyának tömege vs. állatok agyának tömege összehasonlítás tetszett. Úgy éreztem, hogy nehéz volt a gyerekeknek ez az anyagrész.

Egészséges táplálkozás 12 pontja

Cél: A tanulók érdeklődésének felkeltése az egészség tudatos megőrzése iránt

Átvettük a táplálkozás 12 pontját: változatosság, kevés só fogyasztása, kerüljük a zsírt, az édességet, s a vörös húsokat, együnk tejterméket, gyümölcsöt, teljes kiőrlésű gabonaféléket, igyunk eleget, s mozogjunk rendszeresen. A kiegyensúlyozott táplálkozás az egyik alappillére, hogy az emberek egészségesek legyenek. Találós kérdésekkel mélyítettük el az ismereteket.  Rendszereztük az ismereteinket flip chartos feladatokon keresztül.


32.

Nyelvi foglalkozás

A hét napjai

Átismételtük a színeket és az új dalunkat, majd a számokat. Új témánk: a hét napjai. Néhány tanulónknak gondja van magyarul is a hét napjainak sorrendjével. Ezt többször átismételtük naptár segítségével. Megbeszéltük azt is, hogy melyek a munkanapok és a pihenőnapok. A dátumozásról is beszéltünk. Megállapítottuk, hogy németül (és általában más nyelvekben is) a dátum sorrendje a magyarhoz viszonyítva fordítva szerepel. Ezután a naptár segítségével átvettük a hét napjainak nevét. A gyerekek többsége jól ejtette ki a szavakat. Itt sokat segítettek nekem azok, akik már tanulják az idegen nyelvet. Ők kérték is, hogy hallgassuk meg a Wochentag című dalt, amely tetszett azoknak is, akik először hallgatták meg.

 

Tematikus foglalkozás

Önmagunk megismerése, önismeret.

A foglalkozást önismereti játékokkal indítottuk, a gyerekek nagyon élvezték, a játékok során új dolgokat is megtudtak magukról. Megbeszéltük, hogy milyennek látják, önmagukat kívűlről, belülről. A foglalkozás során az is kiderült, hogy milyennek látják egymást. Mindenki nagyon pozitívan nyilatkozott a társáról. A foglalkozás végén pedig lerajzolták, hogy saját magukat milyennek látják. Szép és érdekes rajzok lettek.


33.

Természetismeret

A szaporító szervek, szaporodás

Az előző nehéz anyagrész után most egy „kényes” anyagot kellett feldolgoznunk. A gyerekek többsége már a serdülőkorban van. Ez a téma mindig mosolyt csal az arcukra. Jókat nevettek egész órán, de könnyű volt „visszatéríteni” őket. A szaporodásról mutatott video a lányoknak nagyon tetszett. Még egyszer lekellett vetíteni nekik. A fiúk ezen az órán úgy vihorásztak, mint ahogy a lányok szoktak. Az óra, így nem telt nagyon merev, nagyon komoly hangulatban.

Mozgás

Cél: A mozgás örömének megélése a tanulókkal

A diákokkal túrázni mentünk az erdőbe. A napfény, a jó levegő, a föld illata, s a víz csobogása, segített ellazulni, feltöltődni. Sokat túráztunk, felismertük az erdő fáit, virágait. Megneveztük az erdő szintjeit, gyepszint, cserjeszint, lombkorona szint. A sport feladatok segítettek az erőnlét, ügyesség, mozgékonyság fejlesztésében. A mozgás pozitív hatásait-javította a hangulatot, fokozta a vérkeringést, s az izzadás révén a bőrön keresztül megszabadultak a felesleges anyagok egyrészétől – is megérezhették a tanulók.

 


34.

Nyelvi foglalkozás

A Wochentag című dal tanulása

Először a naptár segítségével megbeszéltük, hogy 1 év hány hónapból,évszakból, hétből és napból áll. Egy páran megemlítették, hogy minden 4. évet szökőévnek hívunk. Ezután felsoroltuk a hét napjait, majd kérdéseket tettem fel: Welcher Tag ist heute? (Milyen nap van ma?), Welcher Tag war gestern? (Milyen nap volt tegnap) … Ezekre a kérdésekre a hetedikesek és a nyolcadikosok többsége ügyesen felelt, a többiek igyekeztek utánuk megismételni. A videó segítségével többször meghallgattuk a Wochentag című dalt. Egyesek megpróbálták énekelni, mások dúdolni. A tanulóknak tetszett a dal, kérték, hogy a többi tanult dalt is hallgassuk meg. Voltak egy páran, akik azt a játékot szerették volna újra játszani, amikor elváltoztatott hangon kell válaszolni a feltett kérdésekre. Tetszett nekik, amikor nem tudták megállapítani a kérdezők, hogy ki felelt a kérdésekre.

 

Tematikus foglalkozás

Lelki egészségük: meditáció

Az egészséges életmód hozzávalói a testi egészség mellett a lelki egészség is. Ezért a gyerekekkel megpróbáltunk most erre figyelni. Meditálni szerettünk volna egy kicsit, hogy kipihenhessük az elmúlt hét fáradalmait. Megpróbáltuk a meditációhoz szükséges feltételeket megteremteni a tanteremben (lehetőségeinkhez mérten). A gyerekek nagyon élvezték a foglalkozást, sokan el is szundikáltak egy kicsit, miközben” megtisztított” elmével egy erdei sétán vehettünk részt a képzeletünk segítségével. A foglalkozást nagyon megkedvelték a gyerekek, és kérték, hogy máskor is meditáljunk egy kicsit…


35.

Természetismeret

Vitaminok

Ezen a foglalkozáson ellátogattunk egy vitaminokat is bőven felvonultató ABC-be. A nyersen is fogyasztható zöldségekből-gyümölcsökből vásároltunk. Ezeket az iskolába érve, megmostuk és elfogyaszthatták a diákok. Volt, aki gyümölcs -, volt, aki zöldségsalátához valót válogatott magának. Az órán többféleképpen csoportosítottuk a vitaminokat, azaz a gyümölcsöket és a zöldségeket. Az óra végét a táplálékpiramis zárta, amely szintén „igazi” zöldségeket -, és gyümölcsöket tartalmazott.

Sport és egészség

 

Cél: A tanulók felismerjék a sport és az egészség közötti összefüggéseket

A rendszeres sportolás egészségesen tartja a szívet,  a testet , s erősíti az immunrendszert. A fogyás beindulásához hetente négyszer mozogjon legalább egy órát, figyeljen oda a táplálkozásra és legyen türelmes, mert a látványos eredményekhez legalább 2 hónap kell. Sportok fajtái: futás, labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, kerékpározás, ping-pong labda, úszás. A szabadban eltöltött séta, játéktevékenységek is segítik az egészség megőrzését.

 


36.

Nyelvi foglalkozás

Ismétlés, értékelés

Az utolsó foglalkozásunkon megbeszéltük, hogy miről tanultunk eddig. A tanulók elmondták, hogy mi tetszett nekik a legjobban. Azokat a dalokat, amelyeket többen megkedveltek, ismét meghallgattuk. A kérdésekre elváltoztatott hangon adott válaszos játékot úgy játszottuk el, hogy most én kérdeztem. Sorra vettük a témákat és kicsit beszéltünk róluk. 1-2 percet szántam egy-egy témára és megkérdeztem, hogy mire emlékeznek. Többen ügyesen sorolták fel a tanult szavak, kifejezések egy részét. Megállapítottam, hogy mit sikerült elsajátítaniuk. Az eredmény elég szórt. A jobb képességű és a német nyelvet órarend szerint tanulók sokkal jobb eredményt értek el. A gyengébb képességű és az idegen nyelvet eddig nem tanuló gyerekek esetében eredménynek tartom, hogy érdeklődtek, jól motiválhatók voltak a foglalkozásokon, ismereteket szereztek egy idegen nyelvről, a kultúráról. Remélem, hogy a jövő tanévben még jobb eredményeket érünk el.

 

Tematikus foglakozás

Lelki egészségünk: meditációs színezés.

Az egészséges életmód hozzávalói a testi egészség mellett a lelki egészség is. Ezért a gyerekekkel megpróbáltunk most erre figyelni. Az elmúlt foglalkozáson megismert meditációt most tovább fejlesztettük, és kiegészítettük felnőtt kifestők készítésével. A foglalkozás során az a cél, hogy az agyunk „pihenjen” és egy idő után már csak arra figyeljünk, hogy milyen színt használjuk az adott mintánál. A foglalkozás elején, még volt egy ,kis hangzavar, de később már érezték, hogy milyen jótékony hatása van a meditációs színezőnek.


37.

Természetismeret

Ebben az évben az első foglalkozást sétával kezdtük. Séta közben pedig a közeli parkokban szemetet gyűjtöttünk. Igazán sikeresnek könyvelhettük el a környéken eltöltött egy órát, mivel nagyon sok szemetet találtunk. A szép őszi időben nagyon jól esett ez a kis munka. Ezt a foglalkozást nagyon várták a gyerekek. Iskolánk minden évben az „Ez a mi napunk keretében” meghívást kap a Nyíregyházi Állatparkba. Délelőtt az osztályokkal voltak a gyerekek. A mi délutáni foglalkozásunkat is ott tartottuk meg. Nagyon sok ritka és érdekes állatot láthattak a gyerekek. Megbeszéltük jellemzőiket, élőhelyeiket, táplálkozásukat, szaporodásukat. Szuper nap volt, nagyon jól éreztük magunkat és kellemesen elfáradtunk a nap végére. A hónap utolsó foglalkozásán a növény és az állatvilág fontossága az életünkben címet kapta. Az első feladatban az élő és élettelen dolgok között tettünk különbséget. Megbeszéltük a virágos és virágtalan növények jellemzőit. Kerestünk növényeket a Kis növényhatározóban. Az állatok már jobban érdekelték a gyerekeket. Sok képet és videót is néztünk az interneten, melyek mind az állatok élőhelyeit, táplálkozását, szaporodását mutatta be.


38.

Természetismeret

Ezt a hónapot park gondozásával kezdtük. Az iskolában lévő kerti szerszámokat kölcsönkértük a gyakorlati foglalkozást végző kollégától. A gyerekek a kerti szerszámok átvétele után balesetvédelmi oktatásban részesültek.  Azután elmentünk a kollégium udvarára, ahol leveleket gereblyéztük, bokrot, sövényt vágtunk. Nagyon kellemes idő volt a tevékenykedésre, a gyerekek nagyon jól érezték magukat. Sokan beszámoltak arról, hogy otthon milyen kerti munkában segítenek a szüleiknek. Jól elfáradtak a foglalkozás végére.

Szó volt ebben a hónapban a környezetünket károsító tényezőkről. A Földet fenyegető környezeti problémákról. A jégtakaróról a globális felmelegedésről, az egyes állatok kipusztulásának veszélyéről, az ózonréteg elvékonyodásáról, az UV sugárzásról stb.

A követező alkalommal a természeti katasztrófákról gyűjtöttünk információkat. Betekintettünk a viharok, hurrikánok világába. Sok képet, cikket gyűjtöttek a gyerekek az internetről. Ezeket megbeszéltük, elemeztük. Megismerkedtünk azoknak a hazai szervezeteknek a tevékenységével, amelyek a környezetvédelemmel foglalkoznak: E-misszió Egyesület, Zöldkero, Nyíregyházi Kosár stb. 


39.

Természetismeret

 • Az anyagok tulajdonságai
 • Fizikai változások
 • Keverékek

Célok:

 • A tanulók fokozatosan sajátítsák el a kémiai műveltségtartalmat és szemléletet
 • A tanulók megismerjék a környezetükben megjelenő anyagok fizikai tulajdonságát
 • A természettudományok iránti érdeklődés felkeltése

A tanulókkal megfigyeltük az anyagok tulajdonságait: szín, alak, halmazállapot szerint. Csoportosítottuk is ezek alapján. Az anyagoknak vannak mérhető tulajdonságai: tömeg, hosszúság, hőmérséklet. Megmértük hőmérővel a levegő, az emberitest és a víz hőmérsékletét. Megmértük mérőszalaggal a könyv, a tanulók és pad hosszát.  Mérleggel a tanulók tömegét, 1csomag almát és a lexikon súlyát mértük meg. Nagyon tetszett a tanulóknak, amikor a saját tömegüket, magasságukat mértük meg.

Fizikai változásnál, csak az anyagok egyes tulajdonságai változnak meg, miközben nem keletkezik új anyag. Ilyen változások a halmazállapot, térfogat, alak, hőmérsékletváltozások. Ezekre sok gyakorlati ismereteket hoztunk: répa, krumpli szeletelése, papír csákó hajtogatása, jégkocka készítése. Keverékeket készítettünk a tanulókkal. Ilyeneket mint például: bab-lencse, borsó -kukorica, homok-faforgács. A varrós dobozban összekeveredtek a gombok, tűk és cérnák, biztosítótűk-ezt mágnessel válogattuk ki. A vas tartalmú anyagok a tű, a gombostű és a biztosítótű a mágneshez tapadt. Ügyesek voltak a diákjaink.


40.

Természetismeret

 • Oldatok
 • Oldószer
 • Oldatok szétválasztása
 • Levegő

Cél:

 • A tudományos megismerés egyes formáinak alkalmazásával egyre önállóbban tudnak új ismereteket szerezni tanulóink
 • Kísérletezés során következtetések levonása
 • Legyenek képesek a természettudományok körébe tartozó különböző problémák felismerésére
 • A motiváció és a tantárgyhoz való kötődés felkeltése a tanulókban

Az oldat is keverék. Készítettünk a gyerekekkel teát, kakaót, szörpöt. A gyerekek együttműködtek egymással. Olyan oldatokat készítettünk, amikor folyékony anyagban szilárd halmazállapotú részecskék keverednek el. A youtubon: Az oldatok oldhatóság változása címmel néztük meg anyagot.

Oldószereket gyűjtöttünk: víz, tej, olaj, benzin. Csoportosítottuk az anyagokat aszerint, hogy miben oldódnak. Ilyen oldott anyagok: só, cukor, krétapor, fűszer paprika. A diákok a kísérletezés alatt tapasztalatokat gyűjtöttek az anyagok oldhatóságáról a különböző oldószerekben. A gyakorlati, mindennapi életükben is használt anyagok viselkedését figyelhették meg.

Az ülepítés, a szűrés és a bepárlás segítségével oldatokat tudunk szétválasztani. Az óceánok, tengerek víze sok sót és ásványi anyagot tartalmaz. Youtubon: Így nyerik ki a tengerből a sót a vegetához című kis filmet néztük meg. Nagyon érdekesnek találták diákjaink. A foglalkozás végén egy játékos kísérlettel zártuk le, amelynek során kristályt növesztettünk.

Az élet nélkülözhetetlen része a levegő. Lufikat fújtak fel a gyerekek, s ezt egy hurkapálca egy-egy végén rögzítették. E kísérlet során megállapítottuk, hogy a levegőnek van súlya. Majd egy másik kísérlet során amikor az égő gyertyára üvegburát állítottunk, bebizonyítottuk, hogy a levegőben oxigén is található.

 


41.

Tematikus foglalkozások

A gyerekek a hosszú nyári szünet és a balatonszemesi tábor után újra találkoztak a tematikus csoportfoglalkozáson. A pályázatba új gyerekek is érkeztek ezért fontosnak tartottam, hogy csapatépítő játékokkal kezdjük a foglalkozást. A gyerekekkel a legjobb élmények játékot játszottuk, egy percre lehunyták a szemüket és visszaemlékeztek a legjobb pillanataikra, amik megtörténtek velük a nyáron. Miután mindenki összeszedte a gondolatait, emlékeit, mindenki megosztotta a többiekkel azt, amelyiket újra szeretné élni, ha csak 30 másodperce lenne hátra az életéből. A játék során megbeszéltük a tábori élményeket, illetve az új tanulók elmesélték nagyon röviden az ő nyári élményeiket, előtérbe helyezve az egészséges életmód alappilléreit. A játék során jó hangulat alakult. A másik játék a” Simon mondja”…A gyerekeknek követniük kellet  „Simon „ egyszerű utasításait pl. Emeljétek fel a karotokat!” Pl. „Érintsd meg az orrod!” de a füledet fogod meg. Megbeszéltük a játék tanulságát mely szerint, sokan csak azt figyelik, hogy mit csinálsz és az alapján másolják le a mozdulataidat, ahelyett, hogy az utasítást vennék figyelembe. „A cselekedetek időnként hangosabbak a szónál”. A csapatépítő játékok után a gyerekekkel átismételtük a mozgás fontosságát, bemelegítettünk, csapatokat alakítottak fociztak, kosárlabdáztak. Nagyon élvezték a friss levegőt, a jó időt, illetve a mozgásban való önmegvalósulásukat. A következő foglalkozás szintén a szabadban történt itt már másféle izmokat, izomcsoportokat mozgattunk meg.  A közös bemelegítés után mászókáztak, csüngtek lógtak……élvezték a mozgást, felfrissültek lelkileg, testileg. A következő foglalkozáson őszi gyümölcssalátát készítettünk a tanulókkal. A gyerekekkel megbeszéltük a gyümölcsök jellemzőt, kiemelkedő szerepüket a szervezetünkben, illetve közösen elkészítettük a salátát, aztán pedig megettük…..egészségünkre!


42.

Tematikus foglalkozások

A gyerekekkel egy új témakörbe kezdtünk, megismerkedtünk az Európai Unióval országaival, a gyerekek számára ismeretlen volt fogalom. A foglalkozás során megbeszéltük, hogy Az Európai Unió egy túlnyomórészt Európában található, jelenleg 28 tagállamból álló gazdasági és politikai unió. A gyerekekkel megbeszéltük, hogy mit jelent az unió fogalma, a nemzeti mottójuk: az egység a sokféleségben, illetve meghallgattuk a nemzeti himnuszukat az Örömódát, ami nagyon tetszett a gyerekeknek. Lesétáltunk az iskola főbejárata élé és megnéztük az uniós zászlót, megszámoltuk a csillagokat, aztán közösen elkészítettük az uniós zászlót, zászlókat. Az uniós alapok letétele után a gyerekekkel megismerkedtünk a tagálamok közül Németország, Olaszország, Franciaország földrajzi elhelyezkedésével. Képzeletbeli utazássokon vettünk részt…..Kiválasztottuk egy várost, az adott országban és megterveztük az utunkat, az internet segítségével, pedig virtuálisan  „találkozhattunk ott élő emberekkel akik bemutatták országaikat, nevezetességeiket. A gyerekeknek legjobban a német autók, az olasz pizza, illetve a franciaországi Disneyland tetszett. A foglalkozások végén elkészítettük az országok zászlóit.


43.

Nyelvi foglalkozások

 • Wer wo wohnt?
 • Wer wie alt ist?
 • Was machen wir in der Schule?
 • Was nachen wir zu Hause?

A gyerekek elmondták, ki hol lakik. Ezután a Wo wohnst du? kérdést adták fel egymásnak és válaszoltak rá. Megbeszéltük azt is, hogy a felnőtteknek a Wo wohnen Sie? kérdést kell feltenni., így nekem is helyesen tették fel a kérdést. A foglalkozás végén megkerestük minden tanuló lakóhelyét megyénk térképén, majd az Interneten megnéztük az egyes települések címerét és zászlóját.

Az életkor meghatározásához átismételtük a tanult számokat, meghallgattuk a számokról szóló dalt, majd mindenki elmondta, hogy mikor született és hány éves. Többször gyakoroltuk a helyes kérdésfeltevést és a válaszadást: Wann bist du geboren? / Wann sind Sie geboren?

Wie alt bist du?/ Wie alt sind Sie? A gyerekek többsége ügyesen kérdezett és válaszolt, az év kifejezéséhez több segítségre volt szükségük.

A mit csinálunk az iskolában és otthonfoglalkozásokon elsősorban igékre volt szükség. Az igék gyűjtéséhez először a kisszótárakat használtuk. A gyerekek párban dolgoztak, ügyesen keresték ki a megadott magyar szavak megfelelőit. Előtte átismételtük a helyes szótárhasználatról tanultakat, majd az Interneten különböző szótár és fordító programokat néztünk meg. Tetszett a gyerekeknek, hogy a lefordítandó szavakat nem csak el lehetett olvasni, de meg is lehetett hallgatni.


44.

Nyelvi foglalkozások

-Számolás gyakorlása

-Állatkerti és hobbi állatok

-Melléknevek használata

-Wenn du fröhlich bist című dal tanulása

Mivel a számoknak, a számlálásnak, a számolásnak fontos szerepe van az idegen nyelvek tanulásában, igyekszem minél többször gyakorolni a gyerekekkel. Hogy érdekesebb legyen, elkezdünk számolni 10-ig (20-ig), majd visszafelé. Tetszik nekik az is, amikor a páros (páratlan) számokat halkabban (hangosabban) kell kiejteni. A legtöbben szívesen éneklik a számokról szóló dalokat. A gyerekek többsége szereti az állatokat, szívesen beszélnek saját és a rokonaik állatairól. Az iskolánkban hagyomány, hogy minden évben meglátogatjuk a Nyíregyházi Állatparkot. Az ott látottakat szívesen elevenítik fel a gyerekek. Az idei állatkerti látogatás után a foglalkozáson a szótárak és a számítógép fordító programja segítségével versenyeztünk, hogy ki tud több állatnevet gyűjteni németül. Az állatokról való beszélgetések során igyekszünk minél több melléknevet is használni: Melyik a legnagyobb/ legkisebb/legveszélyesebb … állat? A Wenn du fröhlich bist (Ha jó a kedved) című dal tetszett a gyerekeknek. Többször meghallgattuk, majd a videó lejátszása során a gyerekek  is énekelték a dalt és végezték a mozgásos feladatokat.


45.

Természetismeret

 • A természettudományok iránti érdeklődés felkeltése
 • A motiváció és a tantárgyhoz való kötődés felkeltése a tanulókban
 • Kísérletezés során következtetések levonása

Az oxigén felfedezéséről, előfordulásáról, fizikai és kémia tulajdonságairól beszélgettünk. Lufit fújtak a gyerekek, s megállapítottuk, hogy ebben nem csak oxigén, hanem széndioxid, nitrogén is van. Fizikai tulajdonságai: színtelen, szagtalan gáz, sűrűbb a levegőnél, vízben gyengén oldódik. Megnéztük a halakat az akváriumban, ahol élni tudnak a vízben oldott oxigén miatt. A légköri oxigént a zöld növények állítják elő fotoszintézissel. Az oxigént számos területen alkalmazzák, mint például: a műanyag-, textil- és acélgyártásnál, a rakéta-hajtóanyagot; az oxigénterápiát; a repülőgépek, tengeralattjárók, az űrrepülés és a búvárkodás létfenntartó rendszereinél. A tanulókkal megvizsgáltuk a víz fizikai tulajdonságait, biológiai jelentőségét. A kémiai változásokat a hurkapálcával végzett kísérletekkel szemléltettük. Tanulói kísérletek segítették a kémia tudomány ismeretének elmélyítését.


46.

Természetismeret

Ebben a hónapban az első foglalkozásnak a következő címet adtam: Hulladékgyűjtő sziget megtekintése – Szelektív hulladékgyűjtés. Mindkét csoporttal elsétáltunk a közelben lévő hulladékgyűjtő szigetekhez. Természetesen szelektáltuk az általunk korábban összegyűjtött hulladékokat. Vittünk műanyag flakkont, papírt, újságokat, üveget. Ezeket helyeztük el a megfelelő gyűjtőedénybe. Már korábban is említették a gyerekek, hogy nagyon szeretnek külső helyszínre menni. Most is ezt tapasztaltam, örültek, hogy kinn a szabadban töltöttük a foglalkozást. A következő alkalommal környezetvédelmi vetélkedőt rendeztünk, az elsajátított ismereteket „ellenőriztük” le újra. A gyerekek nagyon szívesen töltötték ki a környezetvédelmi TOTÓ-t. 13+1-re négy tanulónak sikerült. Nagyon örültek a sikerüknek. A harmadik héten ellátogattunk egy veszélyes hulladékot tároló ABC-be, ill. egy gyógyszertárba. Mindkét helyen használtuk is a gyűjtőedényt. Ceruzaelemet és lejárt szavatosságú gyógyszereket dobtunk a gyűjtőkbe. Mindkét helyen megfelelő fogadtatásban volt részünk, kedvesek, segítőkészek voltak az ott dolgozók. Az utolsó alkalommal környezetbarát termékekkel ismerkedtünk meg, az egyik nagy áruházlánc üzletében. Nagyon kedvesen fogadtak bennünket, két eladó kísért minket. A termékek használatát, jellemzőit ismertették a gyerekekkel. A mosódió szó hallatán jót nevettek.  A gyerekek kérdéseket tehettek fel, amelyekre szívesen válaszoltak az eladók. A lányok sok sminkkel kapcsolatos kérdésre kaphattak kielégítő választ. Nagyon jól érezték magukat.

 


47.

Nyelvi foglalkozások

Ebben a hónapban a fő témánk az emberi test, az egészség, a betegségek, az orvos és a gyógyszertár volt.

Építve a gyerekek eddigi ismereteire, átvettük az emberi test részeit, a főbb testrészeket igyekeztünk németül is megnevezni és megtanulni a videók segítségével. A gyerekeknek tetszett, hogy egyikőjük kiállt és felsorolta, megmutatta főbb testrészeit. Többen kérték, hogy újra hallgassuk meg és gyakoroljuk a Ha jó a kedved című játékos dal német verzióját. Ezután a Kopf und Schultern, Knie und Fuß című dalt hallgattuk meg többször, amelyben német gyerekek énekelnek és közben mutatják  a főbb testrészeket. Ez a dal is tetszett a legtöbb tanulónak.

Beszélgettünk a gyerekekkel az egészségről, a betegségekről. Kiemeltük a szabad idő helyes eltöltését, a sportolás fontosságát. Megbeszéltük azt is, hogy az egészséges ételek és italok fogyasztása mennyire hozzájárulhat a betegségek elkerüléséhez. A tanulók versenyeztek, hogy ki tud több egészséges ételt és italt megnevezni, majd a szótár és az Internet szótár programja segítségével németül is megnevezni a legfontosabbakat.

Megbeszéltük, hogy betegség esetén orvoshoz kell fordulni és be kell tartani utasításait, a gyógyszertárban kiválthatjuk a gyógyszereket és vásárolhatunk vitaminokat és gyógyteákat.


48.

Tematikus foglalkozások

Európai Uniós országok földrajzi helyzetének, kultúrájának, hagyományainak, népeinek, jellegzetes épületeinek, megismerése, zászlóinak elkészítése. A foglalkozások során a gyerekekkel egy képzeletbeli utazást tettünk az Unió adott országaiba. Először megkerestük a térképen az országokat, majd megnéztük, hogy milyen távol van Magyarországtól, Nyíregyházától, megterveztük az utunkat. Az internet segítségével megnéztük az országok jellegzetes természeti adottságait, jellegzetes épületeit   Megbeszéltük, hogy az ország területének körülbelül egynegyede mélyföld, azaz a tenger szintje alatt fekszik. Megnéztük a két legfontosabb kikötővárost, Amszeterdam és Rotterdam látképét. Megbeszéltük, hogy Hollandia történelme egyben a tengerrel folytatott küzdelem története is, nem véletlenül tartja úgy a mondás, hogy „a tengert Isten, a szárazföldet a hollandok teremtették”. Megkóstoltuk a holland sajtokat, illetve gyönyörködtünk a világszerte híres holland tulipánokban. A következőúticélunk az   Andersen mesék  ihletői Dánia. Földjén járva, ahol idilli falacskákat, takaros házikókat, romantikus kastélyok és végtelen tengerpartok várják a látogatót. A következő úticélunk Belgium és Luxembourg volt. A két ország fekvésüknél és történelmüknél fogva igen fontos szerepet játszanak az Európai Unió működésében, rengeteg integrációs intézmény működik a területükön. 


49.

Tematikus foglalkozások

Írország, Görögország, Portugália, földrajzi helyzetének, kultúrájának, hagyományainak, népeinek, jellegzetes épületeinek, megismerése, zászlóinak elkészítése. A foglalkozások során a gyerekekkel egy képzeletbeli utazást tettünk az Unió adott országaiba. Először megkerestük a térképen az országokat, majd megnéztük, hogy milyen távol van Magyarországtól, Nyíregyházától, megterveztük az utunkat. Az internet segítségével megnéztük az országok jellegzetes természeti adottságait, jellegzetes épületeit.  A gyerekek nagyon élvezték az újabb utazást az internet segítségével. A nagyobbak egyre inkább felfedezik az összefüggéseket az országok között.


 50.

Természetismeret

Az év utolsó hónapjában tovább folytattuk a környezetvédelemmel kapcsolatos információk begyűjtését, mélyítését. Az első foglalkozáson hulladékból dísztárgyat készítettünk. Az üres petpalackokat szelektíven gyűjtjük az iskolánkban. Tekintettel a téli idő beálltára, ezekből a palackokból a gyerekekkel közösen madáretetőt készítettünk. Az elkészült madáretetőket feltöltöttük magvakkal és elhelyeztük a tanterem ablakában, illetve az iskola udvarán. Az etetők kihelyezése óta a gyerekek rendszeresen ellenőrzik a madáretetőket, ha kell újratöltjük eleséggel. A következő héten a tudatos fogyasztói szokásokról beszélgettünk. A legtöbb gyerek a csoportokból vidéken él, ezért a komposztálásra fektettem a legnagyobb hangsúlyt. Fényképeket mutattam a gyerekeknek a saját házi komposztálónkról. Megbeszéltük, hogy hogyan lehet kialakítani, mi kerülhet a komposztálóba és hogyan hasznosítható a komposzt. Természetesen a fényképek között szerepeltek a saját szelektív hulladékgyűjtő edényeim is.

A harmadik alkalommal dokumentumfilmet néztünk a hulladékok megsemmisítéséről. Láthattak a gyerekek hulladékmegsemmisítő gépet, láthatták, hogy hogyan dolgozzák fel a kommunális hulladékot, hogyan lesz a hulladékból az otthon melege. Megnéztük, hogy hogyan hasznosítják újra az üveget. A gyerekek nagyon csodálkoztak  a korszerű gépeken, eljárásokon. Az egész környezetvédelemmel kapcsolatos blokkot egy vetélkedővel zártuk. Jó hangulatban tudtuk újra felidézni az ismereteket.


51.

Nyelvi foglalkozások

– Advent, Advent című dal tanulása

– Jön a Mikulás

– O, Tannenbaum című dal tanulása

– Karácsonyi képeslapok készítése

A gyerekekkel az Ádventről kezdtünk el beszélgetni. Többen elmondták, hogy már otthon és több tanítási órán is beszélgetési téma volt. Néhányan elmondták, hogy nekik otthon minden évben van ádventi koszorújuk. Többször meghallgattuk a dalt, megbeszéltük, hogy miről szólt. A legtöbben ügyesen felismerték a számokat.  A Mikulást minden gyermek örömmel várja. Magnetofonról meghallgattuk a Morgen kommt der Nikoaus című verset, megbeszéltük a tartalmát. Ezután olyan szavakat kellett megnevezniük, amiket a Mikulás hozhat ajándékba. Használhatták a szótárt és az Internetet.  Az O, Tannenbaum című dal nagyon tetszett a gyerekeknek. A legtöbben magyarul már ismerték. Többször meghallgattuk németül, majd próbáltuk közösen énekelni. Az Interneten még több német nyelvű karácsonyi dalt hallgattunk és közben képeslapot  készítettek a gyerekek, amelyekre magyarul és németül írtak karácsonyi üdvözletet.


52.

Nyelvi foglalkozások

A bemutatkozást először úgy gyakoroltuk, hogy az általam feltett kérdésekre kellett válaszolniuk a gyerekeknek, majd egymást, illetve engem kellett kérdezniük. A legtöbben ügyesen kérdeztek, leginkább akkor tévedtek, amikor tőlem másképp – önözve – kellett a kérdéseket feltenni. Voltak egy páran, akiknek ez nem okozott problémát. Ezután a gyerekek versenyeztek, hogy ki tud több mondatot önállóan és minél kevesebb hibával elmondani.

A következő foglalkozásokon az évszakokról beszélgettünk. Felsoroltuk az évszakokat magyarul, majd németül. Az Interneten érdekes anyagot találtunk, amely németül röviden bemutatta az egyes évszakokat, azok jellegzetességeit. Több dalt is találtunk az évszakokról. Ezek tetszettek a gyerekeknek,  többször szívesen meghallgatták őket..  Amikor megkérdeztem  tőlük, hogy szerintük melyik a legszebb évszak, többféle választ kaptam. A legtöbben a nyarat nevezték meg, majd megállapítottuk közösen, hogy minden évszaknak megvan a maga szépsége.


53.

Tematikus foglalkozások

Az Európai Unió országai közül az évet Spanyolországgal kezdtük. A hideg télből egy képzeletbeli utazást tehettünk a hűvösebb nyárba. A foglalkozás elején, az eddigiekhez hasonlóan a térképen ügyesen megkerestük Spanyolországot, egy hajótörött szemszögéből próbáltam navigálni őket, ami nagyon tetszett a gyerekeknek. Ezek után a feltérképeztük az országot. A következő foglalkozáson a melegből a hidegbe érkezhettünk Finnországba. A következő úticélunk a szomszédos Svédország volt. Itt a Nemzeti Parkokba látogattunk el előszőr, hiszen 1908-ban Svédországban létesítették Európa első nemzeti parkját. Célja a természet értékeinek megőrzése volt Svédország és az egész világ számára. Mára a nemzeti parkok hálózatának 28 tagja van.

A övetkező országunkhoz navigációs játék segítségével jutottunk el. Miután mindenki célba ért, elkészítettük az Ausztria zászlóját, majd feltérképeztük a szomszédságot. A legtöbb előzetes tudással a gyerekek Ausztriáról rendelkeztek. Megismerkedhettünk a bécsi kávé és a sacher torta történetével.


53.

Természetismeret

A foglalkozáson az erdő állatai közül az ízeltlábúakról beszélgettünk. Szó volt a koronás keresztespókról, az erdei vöröshangyáról, a  szarvasbogárról és a legveszélyesebb erdei ízeltlábúról a kullancsról. A kullancsnál időztünk a legtöbbet, hiszen kitértünk minden védekezési módra az állattal kapcsolatosan. Sok képet, dokumentumfilm részletet néztünk közösen a gyerekekkel. A foglalkozást feladatlap megoldásával zártuk.

A második alkalommal az erdő madarairól volt szó.  Képek nézése, madárhangok felismerése ill. különböző feladatok megoldása – pl.: a madarak jellemzőinek válogatása, csoportosítása – tette ki az óra nagy részét. Frontálisan, egyéni -, és páros munkában is dolgoztunk.

A harmadik foglalkozáson a hónapban tovább ismerkedtünk az erdő állataival, mégpedig az emlősökkel. Azok közül is a vaddisznóval, az őzzel, a sündisznóval és a rókával. Felsoroltuk életfeltételeiket (táplálkozás, élőhelyi feltételek), életmódjuk főbb jellemzőit (mozgás, táplálékszerzési mód, szaporodás, ivadékgondozás). Rejtvényeket, szókeresőt oldottunk meg, puzzlet raktunk ki. Nagyon jól éreztük magunkat.

Az utolsó alkalommal az erdő élővilágának a védelméről ill. az ember és az erdő kapcsolatáról, természetvédelmi területek feladatáról, az élőlények megóvásáról, a természetes élőhelyek védelméről sokat beszéltünk. Az óra végén plakátot készítettünk.

Ennek a hónapnak a foglalkozásai is gyorsan és érdekesen teltek.


54.

Természetismeret

Ebben a hónapban új témakört kezdtünk, amelynek az „Egészséges életmód” nevet adtuk. Az első foglalkozáson a zöldségekkel foglalkoztunk. Megkértem a gyerekeket, hogy hozzanak otthonról zöldségféléket. Szinte valamennyi gyerek teljesítette a kérésemet, azonban nemcsak zöldségeket, hanem gyümölcsöt is hoztak. A foglalkozás azért volt különleges, mert a pályázatban résztvevő Szatmárnémetiből érkező diákok is jelen voltak. A diákok nagyon érdeklődőek és készségesek voltak. Különválogattuk és megneveztük a zöldségeket és a gyümölcsöket, ételeket soroltunk felel, amelyeket készíteni lehet belőlük. Mindenki elmondta a kedvenc ételét. A vendégdiákok olyan ételeket is felsoroltak, amelyet mi nem ismerünk. Elmondták, hogy miből és hogyan készítik, képeket kerestünk róla az interneten. Zöldségek képeit vágtuk ki és ragasztottuk fel rajzlapra, plakátot készítettünk belőle.

A második alkalom a „Gyümölcsök” nevet kapta. A gyerekek ismét otthonról hoztak gyümölcsöket ill. volt aki befőttet is hozott. Ezekből készítettünk közösen gyümölcssalátát a gyerekekkel, valamint gyümölcsös memóriakártyával játszottunk.

A következő foglalkozáson a folyadék szükségletről beszélgettünk. Mindenki felsorolta a kedvenc innivalóját. Kiválaszthatták a hozott italos dobozokból, melyiket részesítik előnybe. A foglalkozáson limonádét készítettünk.

A hónap utolsó alkalmakor az iskolai kondi terembe látogattunk le. A gyerekek közül sokan délutáni foglalkozások keretében járnak kondizni, így nekik már ismerősek voltak a gépek. A többieknek ismertettem a szabályokat. Nagyon hamar elrepült az óra, nagyon jól érezték magukat a gyerekek.


55.

Kiválasztottuk egy várost, az adott országban és megterveztük az utunkat, az internet segítségével, pedig virtuálisan „találkozhattunk ott élő emberekkel, akik bemutatták országaikat, nevezetességeiket. Így láthattuk. az Aggteleki -karszt és a Szlovák-karszt barlangjait. A Kárpátok ősbükköseit, de nézegettünk képeket Pozsonyról, Kassáról, Eperjesről, Zsolnáról, Besztercebányáról, Nyitráról, Zólyomról. De keresgettünk szlovák ételeket is. Következő képzeletbeli utazásunkat Romániába tettük. Segítségünkre volt, hogy előzőleg iskolánkban jártak a szatmárnémeti testvériskola diákjai, akik sokat meséltek az országukról, szokásaikról, életükről. A következő kirándulóhelyünk a képzeletünk segítségével Horváthország volt. A gyerekek közül már voltak itt nyaralni, ezért ők személyes élményeiket is elmondták Horvátországról. Az eddigiekhez hasonlóan megnéztük az ország nevezetességeit: Dubrovnik óvárosát, Plitvicei-tavakat, Dalmácia sziklaszigeteit, Végezetül pedig a kristálytiszta Adria élővilágát tekintettük meg.


56.

Tematikus foglalkozások

Európai Uniós országok megismerése: Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta földrajzi helyzetének, kultúrájának, hagyományainak, népeinek, jellegzetes épületeinek, megismerése, zászlóinak elkészítése. A foglalkozások során a gyerekekkel egy képzeletbeli utazást tettünk az Unió adott országaiba. Először megkerestük a térképen az országokat, majd megnéztük, hogy milyen távol van Magyarországtól, Nyíregyházától, megterveztük az utunkat. Az általános tudnivalók után, megnéztük az ország fővárosának, Rigának a nevezetességeit, illetve jelentősebb Nemzeti parkjait. Mindezek után hazai pályára kerültünk. A gyerekek nagy része már járt Budapesten, illetve hazánk nevezetesebb városaiban. Budapesti kirándulásunk után: az Országház, Budai Várpalota, Szépművészeti Múzeum, Szent-István bazilika, Mátyás- templom, Gresham-palota, Millenniumi emlékmű, Pesti Vigadó, Budai Vigadó. Vajdahunyad vára, Gellért gyógyfürdőt, Lánchid megtekintése után, még elutaztunk Magyarország nagyobb városaiba, mint például: Debrecenbe, Egerbe, Szegedre, Pécs városába.  A gyerekek nagyon élvezték a foglalkozást, mert sok olyan helyszínt láttak, ahol ők már jártak.


 57.

Nyelvi foglalkozások

-Német mondókák, kiolvasók tanulása

-Képeslap készítése március 15-re

-Milyen az időjárás?

-Időjárásjelentés

Átismételtük a régebben tanult mondókákat, kiolvasókat, majd pár újat kezdtünk el gyakorolni. A gyerekek többségének tetszettek az új mondókák, kiolvasók.

Március 15-e jelentőségéről sokat beszélgettünk, majd a gyerekek képeslapot terveztek. Természetes volt többségük számára, hogy a kokárda is szerepeljen munkájukon. Az Éljen március 15-e! /Es lebe der 15. März!, Éljen a szabadság! /Es lebe die Freiheit! jelmondatokat is többen ráírták képeslapjukra.

Az időjárás és az időjárásjelentés megbeszélésénél átismételtük az évszakokról tanultakat. Találtunk egy érdekes videót, amely az évszakokat mutatja be németül. Utána  az időjárásról kezdtünk el beszélgetni párbeszéd formájában. Először egyszerű kérdő és kijelentő  mondatokat próbáltunk alkotni: Wie ist das Wetter? /Milyen az idő?/   -Es ist schön/warm/heiß/schlecht/kalt … /Szép/meleg/ rossz/hideg… az idő/ Es ist sonnig./Süt a nap/  Es weht der Wind. /Fúj a szél/ …

Ezután rövidebb, majd kicsit hosszabb német nyelvű időjárásjelentést hallgattunk meg. A gyerekeknek meg kellett mondaniuk magyarul, mit hallottak. Egyesek egész ügyesek voltak, a rövidebb mondatokat elég jól megértették.


58.

Nyelvi foglalkozások

A gyerekekkel beszélgettünk a Húsvétról, majd német nyelvű húsvéti dalokat hallgattunk meg. Szívesen hallgatták a dalokat, a legjobban az O, o Osterhase című tetszett nekik.

A tanulók húsvéti színezők közül választottak és saját tervezésű képeslapot készítettek. A legtöbben németül is ki akarták írni a Kellemes húsvéti ünnepeket – Früöhliche Osterfeste.

Átismételtük a számokról tanultakat és az ezer kifejezést is gyakoroltuk. Ismét felhívtam a figyelmüket, hogy a 21-től  99-ig terjedő számoknál különösen vigyázni kell, mert először az egyeseket, majd a tízeseket kell megnevezni.

A közelgő Anyák napjára készülve az anyák szerepéről beszélgettünk, majd anyákról szóló  német nyelvű verseket és dalokat hallgattunk meg. Az egyik dal nagyon megtetszett több tanulónak, kérték, hogy többször hallgassuk meg, majd tanuljuk meg. Többszöri meghallgatás után elkezdték páran dúdolni és énekelni. Elhatároztuk, hogy a refrénjét kívülről is megtanuljuk.


59.

Természetismeret

 • A tanulók ismerkedjenek meg a környezetükben ma is használatos híres magyarok találmányaival
 • A mozgás fontosságának hangsúlyozása egész életünk során
 • A természet növényei hogyan, milyen formában találhatók meg a fürdőszobában, konyhában
 • Tanulók egyre több egészséges ételt tudjanak elkészíteni

A természetismeret órán tanult híres magyarokról gyűjtöttünk további információkat. Semmelweis Ignác-klóros fertőtlenítés, az anyák megmentője, Szent Györgyi Albert- a C-vitamint, Irinyi János a biztonságos gyufa feltalálója.  Képeket, szócsíkokat gyűjtve készítettünk tablót a gyerekekkel. Játszottak a tanulók igaz-hamis játékoka, ahol el kellett dönteni az állítás igazságát. Találmányok és a magyar hírességek neveit egyeztettünk.

A tanulók életében, a mindennapjaikban igen fontos a mozgás, ami az egészség egyik alappillére. Játékos sport vetélkedő, s egy futóversenykeretén belül mozoghattak a tanulók. Nagyon élvezték a játékos mozgásokat.

Természet patikája c. foglalkozáson tisztálkodás eszközeinkben, étkezésünkben kerestük az összefüggéseket, aktív tanulói részvétellel.

Gyümölcssalátát készítettünk a tanulókkal, akik, megnevezték, felismerték, megkülönböztették a gyümölcsöket a zöldségektől. Megmosták, feleszelték, összekeverték a hozott gyümölcsöket, s jóízűen elfogyasztották. Mindezt írásban is rögzítettük recept formájában.


60.

Természetismeret

A környezetünket károsító anyagokról gyűjtöttünk képeket, s ezekből készítettünk tablót, mint a vízszennyezés, légszennyezés, talajszennyezésről. A tanulók gyűjtöttek, majd összehasonlították a hasznos és károsító anyagok képeit. Összeírtuk és egyeztettük a szócsíkokat a hulladékok lebomlási idejéről. A gyerekek nagyon nagy élménnyel végezték el ezeket a feladatokat. Hangsúlyoztuk, a környezet károsító tényezők egészség károsító hatásait is.

A felelősség vállalás igen fontos a mindennapjainkban. Az, hogy mit tehetünk szűkebb környezetünkben a környezetünk védelméért igen fontos. Ilyenek például: papírzacskót használunk, nem nylont; zuhanyzunk, nem fürdünk; nem szemetelünk; szelektíven gyűjtjük a szemetet; esővízzel locsolunk, s nem ivóvízzel. A környezetvédelemmel foglalkozó hazai szervezetek logóját rajzolták meg a gyerekek. s majd ki is színezték. A logó segít felismerni a hasznos szervezeteket. Filmet néztünk meg a természeti katasztrófák témakörében. Az IKT eszközök alkalmazása, segítette a kíváncsiság, érdeklődés fenntartását, mely által a tanulók szerzett tudása tovább mélyült. 


61.

Tematikus foglalkozások

A hónap kicsit vegyesre sikeredett és a gyerekekkel több témába is belekóstolhattunk. Legelőször Angliáról beszélgettünk, fontosnak tartottam, hogy a gyerekek megismerkedjenek

Angliával is attól függetlenül. hogy az Európai Unióban elfoglalt helye változhat. Az eddig használatos módszer szerint, megkerestük Angliát a térképen megbeszéltük földrajzi helyzetét, az internet segítségével pedig megnéztük a legfontosabb nevezetességeit, beszéltünk a gasztronómiájáról, focicsapatáról.  A gyerekek elmesélték, hogy néhányuknak több családtagja is dolgozik Angliába elmesélték a tőlük hallott tapasztalatokat, valamint elmondták, hogy milyen fontos a nyelvtudás. A következő foglalkozáson végére értünk az E.U,-s országoknak a gyerekekkel készítettünk egy plakátot, a zászlókkal pedig memory játékot játszottunk.  Valamint Találd ki játékot: minden országról készítettem egy diát, a   gyerekeknek pedig ki kellett találniuk, hol járunk. Nagyon ügyesek voltak, és nagyon élvezték a játékot. A következő nagy témakörünk az önkéntesség volt, nem ismerték a fogalmat, de miután megbeszéltük számos saját példát tudtak mondani az életükből, főleg a nyolcadikosok. Végre elérkezett az idő, hogy újra találkozhassanak a testvériskolás társaikkal. Az indulás előtt megpróbáltunk minél többet megtudni Szatmárnémetiről, jelenéről, múltjáról, nevezetességeiről, kultúrájáról.


62.

Nyelvi foglalkozások

A gyerekekkel sokat beszéltünk hazánkról, az Interneten is találtunk érdekes         .

Megnéztük a térképen is hazánkat, tájait, megyéit. Majd a szomszédos országokat beszéltük meg. Megbeszéltük azt is, hogy Ausztria is a német nyelvű országok egyike.

Fővárosunkról Budapestről is sokat beszélgettünk, majd rövid német nyelvű ismertetőt is megnéztünk. A gyerekek bár minden szót nem ismertek, érdeklődve figyelték. Megbeszéltük azt is, hogy Budapesten sokáig használták a német nyelvet is, mivel mindig is soknemzetiségű város volt. Abban, hogy ilyen szép, modern nagyváros lett Budapest, sok német anyanyelvű ember munkája is benne van.

Hazánk, majd fővárosunk után megyénkről is sokat beszélgettünk. Mindenki bemutatta röviden lakóhelyét, elmondta, mi tetszik neki városában/községében.

Iskolánkról, névadójáról Bárczi Gusztávról is beszéltünk.

Gyakoroltuk a számlálást, számolást is, megpróbáltunk 10 000-ig. Egyes gyerekeknek ügyesen ment.


63.

Nyelvi foglalkozások

Sokat beszélgettünk városunkról, múltjáról, jelenéről. Pár tanuló emlékezett rá, hogy a központban található a városalapítók szobra és hogy a várost szlovák telepesek alapították újra. A belvárosban a múzeumot, a színházat, a templomokat mutatnák meg az ide látogatóknak. A sóstói múzeumfalu, a sóstói erdő, az állatpark és az Aquarius Fürdő is a város nevezetességeihez tartoznak. Ezután németül megneveztem valamelyiket a felsorolt nevezetességek közül, a gyerekeknek ki kellett találniuk, miről van szó.

Megyénk legszebb nevezetességei közé tartozik a máriapócsi görögkatolikus kegytemplom, a szabolcsi földvár, a tiszadobi Andrássy kastély, a túristvándi vízimalom, a Baktai erdő, a kisvárdai vár … A településeket megkerestük megyénk térképén.

A gyerekekkel beszélgettünk a különböző foglalkozásokról. Elmondták, szüleik, testvéreik hol dolgoznak, milyen foglalkozások tetszenek nekik.


64.

Tematikus foglalkozások

Felelősség vállalás másokért, önkéntesség.

Fontosnak tartottam, a szociális érzékenység, segítő magatartás kialakítása a tanulókban úgy, hogy önálló tapasztalati úton ismerjék meg a hátránnyal élők sajátos igényeit, élethelyzetét. Ez a segítő magatartás fejleszti a diákokban az együttérzést, együttműködést, problémamegoldást és az önkéntes feladatvállalást, mely elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez.

A hátránnyal élők iránt érzett felelősség, és az értük végzett önkéntes feladatvállalás megfelelő módon segíti a szociális érzékenység kialakulását a tanulókban. A szűkebb és tágabb környezetünkben ilyen helyzetben élőkért végzett önkéntes feladatvállalás fontos személyiségfejlesztő hatással bír. Az önkéntes feladatvállalási hajlandóság beépülése, megszilárdítása fontos nevelési feladat: a tudatos, felelősségteljes állampolgári lét alapvető velejárója. Mi az önkéntességet a saját kis környezetünkben kezdtük először az iskolában, itt a kisebb tanulóknak segítettünk be, például ceruzahegyezésbe, pad rendbetételében, de segítettük őket a kollégiumban is, például az év eleji beköltözésnél, vagy a nagyobb lányok vigasztalták a kisebbeket este, segítettek nekik a tisztálkodási feladatokban, illetve mesét olvastak nekik.

Arra megalapításra jutottak, hogy jól esett az önkéntesség számukra, pozitív érzelmekkel öntötte el őket.


65.

Tematikus foglalkozások

Ebben az időszakban megbeszéltük a hátrányos helyzet fogalmát. Példákon keresztül mutattam be a társadalmi felelősségvállalás fontosságát, a másokért érzett szolidaritás jelentőségét. Megbeszéltük, hogy mit jelent fogyatékkal élni.  Az együttműködés, egymásra figyelés képességének kialakítása érdekében élethelyzeteken keresztül szerettem volna bemutatni az egyéni felelősség és a közös felelősségvállalás egymásra tett hatását.  A gyerekekkel megbeszéltük, hogy ők milyen önkéntes munkát végeztek eddig és mit terveznek a jövőben. Beszélgettünk arról családban, hogy kiért, miért vállalnának felelősséget. Az állatok világnapja alkalmából az állatok iránti felelősségvállalást több szempontból is megközelítettük, valamint filmet néztünk egy kutyamenhelyről.  Rendbe tették a tantermüket, kitakarítottak mindenhol. Önkéntes alapon összetakarítottuk az iskolaudvart, a gyerekek nagyon jól érezték magukat, a falevélszedés közben pedig újra kisgyerekek lehettek.


66.

Természetismeret

Célok:

 • A tanulók tudjanak csoportosítania a megadott szempontok szerint
 • A tanulók ismerjenek meg egyre több környezet barát terméket
 • Az IKT eszközök széles körű felhasználása

A tanulók gyakorolták a veszélyes és a háztartásban keletkező hulladékok fajtáit, ezek gyűjtése megfelelő konténerekbe. A környezetünkben előforduló környezet barát termékek felismerése, s használatának előnyeinek ismertetése. Ilyenek az újra hasznosított papírból készült papírzacskók, wc papír, mosásnál használt könnyen lebomló anyagok ecet, mosószóda, szódabikarbóna. A tanulók IKT eszköz használatával, önálló ppt- t készítettek ebben a témakörben.

 A tanulókkal kisétáltunk a parkba, s összegyűjtöttük a szemetet. Kamaszkorukból adódóan nehezen voltak rávehetők, de a jó példa és a motiváció segített. Nem csak a parkban, de iskolánk területén is szét néztünk. Megjegyeztük, hogy ne szemeteljünk, mert az nem hasznos a természetnek.

A környezetvédelmi vetélkedőn csapatokban dolgoztunk, ahol a tanulók nagyon élvezték a játékos feladatokat. A megadott szempont szerint összehasonlították a hasznos és károsító anyagok képeit.  A gyerekek óriási nagy élménnyel végezték el ezeket a feladatokat. Hangsúlyoztuk a szelektív hulladék gyűjtés fontosságát és a környezetünkben lévő veszélyes hulladékok tárolását. Tanári megsegítést igényeltek.

A wc papír gurigákból tolltartót készítettünk. Ahol a tanulók választhattak a különböző formák közül. Előnye, hogy kevés eszközt igényel, s a guriga újra felhasználásával kevesebb szemetet állítunk elő.


67.

Természetismeret

Célok:

 • A tanulók ismerjék és használják a tudatos vásárlás alapelveit
 • A tanulók ismerjék fel a hulladék felhasználás fontosságát
 • A növény és állatvilág megfigyelése, vizsgálata a megadott szempontok szerint
 • Növények gondozásának lépéseinek megismertetése

 

A tanulók megismerhették a tudatos vásárlás alapelveit, mint pl. cetli-vásárlás előtt írd össze mire van szükséged, pénzeddel szavazol-támogatod-e a környezetbarát termékeket, mennyi műanyagot viszel haza. Ezekről plakátot készítettünk, képek, zsírkréta segítségével. Itt a közös együttműködést, a szociális viselkedés szabályait is alkalmaztuk.

Képekkel mutattuk be, hogy a növények táplálékot, élőhelyet biztosítanak az embereknek, állatoknak egyaránt. A zöld növények fontossága a fotoszintézis során termelt oxigén, amely a többi élőlény légzését támogatja. a gyökerei a talaj egyben tartását támogatják. Készíthetünk belőle használati tárgyakat is. Az állatok táplálékot, ruházatot biztosítanak és segítenek mozgásban maradni, relaxálni, jókedvre derülni. Örömteli volt számomra az, hogy a tanulók széles és gazdag tudás anyaggal rendelkeztek ebben a témakörben.

A diákok nagyon élvezték a növény ültetést. Az osztályteremben cserépben ültettünk aloe verát, miközben a gyerekek gyakorolhatták a növény ültetéshez szükséges eszközöket és feltételeket.


68.

Természetismeret

A tanulókkal díszállat kereskedésben voltunk. Nagyon tetszett a tanulóknak a sokféle izgalmas élőlény, különösen a fehérszínű nyuszi, s a hangoskodó, rikácsoló papagájok. Megtekintettük a táplálékukat, az ivó és etető eszközöket. A különböző élőlényeket csoportosítottuk és besoroltuk a főbb csoportokba. Az állattartás főbb feladatai összegyűjtöttük.

A tanulókkal képek segítségével hívtuk elő az idegi szabályozás több területét. A tevékenykedtetés során megismerkedtek, hogyan reagál a szervezetünk a fájdalomra, a hidegre, melegre, fényre, zajra. Páros munkában gyakorolták képek és szó kártyák segítségével az inger, ingerületté alakulását. Itt az együttműködést erősítettük a tanulók között.

Az idegsejtek kapcsolódásáról való ismereteiket flipchartos feladatokkal gyakorolták a tanulók. A képekkel való szemléltetés, a személyre szabott feladatok támogatták a gyerekek tudását, s az elért sikerek növelték az önbizalmukat

A puzzles feladatok segítették a rész-egész viszony megértését az idegrendszer felépítésében. A makettek és a gyurmából saját kézzel készített minták, segítették az ismeretek elsajátítását. s annak elmélyítését. Mint például az agyvelőn elhelyezkedő életfontosságú központok: légzés, vérkeringés, látó, érző, halló központok. A tanulók IKT eszköz használatával, önálló ppt- t készítettek ebben a témakörben. A gyerekek óriási nagy élménnyel végezték el ezeket a feladatokat.


69.

Tematikus foglalkozások

Az utolsó hónapban a gyerekekkel felelevenítettük az eddig megszerzett ismereteket.

Az egészséges életmód témakörrel kapcsolatban nagyon sok ismerettel rendelkeztek, elmesélték, hogy ők, illetve családtagjaik mit tesznek az egészségük megőrzése érdekében, milyen élelmiszereket, ételeket fogyasztanak, mit sportolnak. A káros szenvedélyek témánál nagyon sok ismerettel rendelkeztek, ami egyfelől jó, hogy ilyen tájékozottak, de ugyanakkor veszélyes is lehet, mert sokuk szemében ott volt a kíváncsiság, ezt a kíváncsiságot próbáltam csillapítani, illetve ész érvekkel meggyőzni őket, hogy ez milyen veszélyes, akár halálos is lehet számukra. Beszegettünk az állampolgárságról, illetve a hozzánk kapcsolódó jogokról, kötelezettségekről, nem sok ismertük volt a témában. Néztünk kisfilmet, illetve több szituációs játékot is játszottunk. Felelevenítettük ismereteinket a társadalmi felelősségvállalásról. Személyes példákkal támasztották alá, hogy ők mit tesznek a felelősség vállalás érdekében. A társadalmunkban mindenki egyenlőnek. Ezt az állítást próbáltuk megközelíteni, alátámasztani többféle oldalról. A pályázat utolsó órájához érve pedig minden diák elmondta milyen élményei, emlékei vannak az elmúlt két évvel kapcsolatban.


70.

Nyelvi foglalkozások

Átismételtük a gyümölcsökről és a zöldségekről tanultakat. Versenyeztek a tanulók, hogy melyik csoport tudott több német szót megnevezni a témában. Ezután arról kezdtünk beszélgetni, hogy a gyümölcsök és a zöldségek mellett fontos szerepük van az emberek életében a fűszer- és a gyógynövényeknek. Megbeszéltük, hogy melyek teremnek meg hazánkban is, és melyeket szerezzük be külföldről. A legfontosabbak nevét elmondtuk németül is. Azután a virágokról néztünk képeket és videókat. Megállapítottuk, hogy a vadon élő és a termesztett virágok is mindannyiunk gyönyörködtetésére szolgálnak. Megneveztük németül is a legismertebbeket.

Örülök, hogy a gyerekek jól érezték magukat a foglalkozásokon, amelyeket igyekeztem úgy vezetni, hogy minél több játékos feladat legyen bennük. Az is öröm számomra, hogy akik először nem mertek megszólalni idegen nyelven, később azok is ügyesen bekapcsolódtak és azóta is sokszor németül köszönnek, ha találkozunk. Úgy érzem, hogy a pályázat sikeres volt.


71.

Természetismeret

Foglalkozás anyaga: Vitaminok

A félév utolsó foglakozásán ellátogattunk egy vitaminokat is bőven felvonultató ABC-be. A nyersen is fogyasztható zöldségekből-gyümölcsökből vásároltunk. Ezeket az iskolába érve, megmostuk és elfogyaszthatták a diákok. Volt aki gyümölcs -, volt aki zöldségsalátához valót válogatott magának. Az órán többféleképpen csoportosítottuk a vitaminokat azaz a gyümölcsöket és a zöldségeket. Az óra végét a táplálékpiramis zárta, amely szintén „igazi” zöldségeket -, és gyümölcsöket tartalmazott.

Tematikus foglakozás

A foglalkozás anyaga: Lelki egészségünk: meditációs színezés. Az egészséges életmód hozzávalói a testi egészség mellett a lelki egészség is. Ezért a gyerekekkel megpróbáltunk most erre figyelni. Az elmúlt foglalkozáson megismert meditációt most tovább fejlesztettük, és kiegészítettük felnőtt kifestők készítésével. A foglalkozás során az a cél, hogy az agyunk „pihenjen” és egy idő után már csak arra figyeljünk, hogy milyen színt használjuk az adott mintánál. A foglalkozás elején, még volt egy kis hangzavar, de később már érezték, hogy milyen jótékony hatása van a meditációs színezőnek.