Bárczi DSE

Bárczi DSE
2003-ban alakult a Bárczi Diáksport Egyesület

 

A DSE vezető tagjai:

 • Vécsei Attila / elnök/
 • Talárovich Tiborné /titkár/
 • Szendrei Istvánné /vez.tag/
 • Bodné Sári Judit /elnök helyettes/
 • Bereczky Károly /vez.tag/

Felügyelő bizottsági tagok:

 • Kapisinszkyné Papp Mária
 • Tégel Norbert
 • Hutás László

Kérjük támogassa adója 1%-ával a Bárczi DSE-et hogy a sérült gyermekek számára a sportolási lehetőségét továbbra is biztosítani tudja.

Adószámunk: 18811836-1-15

Számlaszámunk:68800109-11051512

Az egyesület az 1989. évi II. törvénynek megfelelően egyesületként önálló jogi személyként, az alapszabályban meghatározottak szerint tevékenykedik.

2020. évi pénzügyi beszámoló

Bevételek-kiadások 2018

Elszámolási Táblázat 2017

Bevételek-kiadások 2017

A BDSE CÉLJA ÉS FELADATAI:

 • A BDSE célja a területén közoktatási intézményekben tanuló ifjúság széle rétegeinek ösztönzése a rendszeres testedzésre, sportolásra, az egészséges életmód kialakítására
 • Fejleszti az ehhez szükséges anyagi, tárgyi és személyi feltételeket
 • Együttműködik az ifjúság testi neveléséért felelős állami, önkormányzati és társadalmi szervezetekkel, a helyi sportági szakszövetségekkel.
 • Együttműködik a városi, megyei, országos diáksport szervezetekkel
 • Nemzetközi kapcsolatok szervezése, kialakítása
 • Nevelés és oktatás, készségfejlesztés, ismeretszerzés
 • Sport, a munkaviszonyban és polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével
 • Helyi szinten képviseli a diáksport szervezeteket, összehangolja tevékenységüket
 • Működteti a Városi és Megyei Szövetség helyi foglalkoztatási és versenyrendszerét
 • Elkészíti és egyezteti az éves versenynaptárt, a helyi versenykiírásokat
 • Dönt a rendelkezésre álló, illetve hatáskörébe utalt pénzeszközök elosztásáról és felhasználásáról
 • Szervezi a Megyei Városi Szövetség házi versenyrendszerét
 • Tevékenységét helyi feltételeknek és szükségleteknek megfelelően önállóan alakítja ki.
 • Gyermek és ifjúsági sport támogatása
 • A városi diáksport szervezetek belső sportéletének segítése
 • Sporttalálkozók, sportesemények, diákturizmus népszerűsítése
 • Mindennapos iskolai testedzés szervezésében segítségnyújtás
 • Diák, szabadidősport segítése, közreműködés sportrendezvényeken
 • Diákolimpia versenyrendszer működtetése, szervezése
 • Iskolai diáktáborok szervezésében segítségnyújtás
 • Sportszakember képezése
 • Sportfejlesztő programok
 • Segíti az intézmények, diáksport szervezetek közötti sporttalálkozók, sportversenyek szervezését, népszerűsíti a diákturizmust, koordinálja a diáksport szervezetek együttműködő feladatait
 • Képviseli a városi diáksport megyei és országos szinten, szervezi és ápolja a nemzetközi diáksport kapcsolatokat
 • Tömegsport tevékenység támogatása, szervezése fontos feladat
 • Hagyományos versenyek további működését biztosítja
 • A helyi önkormányzattal együttműködik a rendszeres mozgás és az egészsége életmód kiszélesítése érdekében
 • Táborokat, sporttanfolyamokat, sportversenyeket szervez
 • Sajátos nevelési igényű tanulók sportnapjának kiemelt támogatása

Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, nem folytat pártpolitikai tevékenységet, országgyűlési képviselői, önkormányzati választáson jelöltet nem állít – szervezete pártoktól független, és azoknak támogatást nem nyújt.

 

 

 


Elérhetőség

Kapcsolatfelvételi adatok:

Cím: 4400 Nyíregyháza, Szarvas út 10-12..

web:http://www.barczisuli.hu/barczi-dse

Telefonszám:: +36-42-422-003

Fax/Tel: +36-42-314-520

E-mail cím: iskola.barczi@gmail.com