Járványvédelmi intézkedések az intézményünkben

Tisztelt Szülők/Gondviselők!

A Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskolában hagyományos, nappali rendszerű nevelés-oktatással indul a 2020/2021. tanév.
KOLLÉGIUMI BEKÖLTÖZÉS
A kollégiumi beköltözés ideje 2020.08.31. 13:00-tól.
Helyszín: Intézményünk kollégiuma, Szarvas utca 24.

ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2020. szeptember 1. kedd

 

 

A tanulók fogadásának ideje: 7:45-től – 08:30-ig, a belépés nem a főbejáraton történik, hanem a Kürt utcán található hátsó kapun!

 

 

 

A tanévnyitó ünnepségre a tantermekben kerül sor, a szülők/ hozzátartozók jelenléte nélkül.

AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA
A szülők gyermeküket a bejáratig kísérhetik, és délután ott várhatják meg.
Szülő/gondviselő/ hozzátartozó az iskola udvarán és épületében nem tartózkodhat, csak kivételes, nagyon indokolt esetben.

EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET
• A tanulók az alsó és a felső tagozaton is a tanítás ideje alatt saját tantermükben tartózkodnak. Ez alól a testnevelés és az informatika és a hit-és erkölcstan órák képeznek kivételt.
• A tanítási órákon és az egyéb foglalkozásokon a maszk viselése ajánlott.
• A közösségi terekben amennyiben a megfelelő távolságtartás nem biztosított a maszk viselése ajánlott.
• A mosdóhelyiségekben, a tantermekben, az ebédlő előtt szappanos kézmosásra van lehetőség, melyet vírusölő kézfertőtlenítővel egészítünk ki.
• Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartására. Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően a szappanos kézmosás kötelező.
• Az intézménybe lépők szigorúan tartsák be az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés
• A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a közösségi terekben, a mosdókban, illetve az öltözőkben.
• A személyi higiéné, alapvető szabályairól a gyermekek osztályfőnöküktől kapnak részletes, az adott korosztály számára megfelelő szintű tájékoztatást.
• Nyomatékosan kérjük a szülőket, amennyiben gyermekükön betegség jeleit tapasztalják, semmiképpen ne hozzák iskolába.
• Az épület helyiségeinek fertőtlenítése folyamatosan történik.
• Kérjük a szülőket, hogy kerüljék az intézmény bejárata előtti csoportosulásokat, gyermekükért a szükséges időpontban érkezzenek csak.

16 ÓRÁIG TÖRTÉNŐ BENNTARTÓZKODÁS
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 27.§ (2) bekezdése értelmében „az általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább 16 óráig tartsanak, továbbá 17:30 óráig – vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben – gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről.”
A 46.§ (1) a) bekezdése alapján „a tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező és a választott, továbbá általános iskolában a tizenhat óráig tartó egyéb foglalkozásokon”.
A fentiek értelmében az iskola egyéb foglalkozásait tizenhat óráig szervezzük.

TANULÓK INTÉZMÉNYBEN TARTÓZKODÁSA
Kérjük, hogy a tanulók lehetőség szerint 7.45 és 8.15 között érkezzenek az intézménybe.
Felhívjuk a szülők és tanulóink figyelmét arra, hogy a nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél bármilyen betegségre utaló tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról, gyermeküket az intézménybe ne hozzák be. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza bármilyen betegséget követően.

ONLINE ÜGYINTÉZÉS ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSE
• A kialakult vírushelyzet miatt az online ügyintézést tekintjük elsődlegesnek.
• A személyes kontaktus minimalizálása érdekében kérjük, hogy 0642/422-003 telefonszámon előzetesen egyeztessenek időpontot.
• Kérjük, hogy iskolalátogatási igazolások kiadása iránti igényüket az iskola.barczi@gmail.com email címen igényeljék meg, a gyermek nevének és osztályának megadásával. Amennyiben eredeti példányra is szükségük van, kérjük jelezzék azt e-mailben és azt a kérelem elküldését követő napon iskolánk portáján átvehetik.

Tisztelt Szülők!
Az osztályfőnökök a szülői értekezletek időpontjáról és formájáról (online vagy személyes jelenlétet igénylő) a szokásos fórumokon fogják értesíti Önöket.
Mindannyiunk érdeke, hogy egymást biztonságban tudhassuk, vigyázzunk testi -lelki egészségünkre, és másokét ne veszélyeztessük. Ezért kérjük, hogy gyermekeikkel beszélgessek arról, hogy most, ebben a pandémiás helyzetben mennyire fontos a szabályok betartása, saját magunk és mások egészségének megóvása.
Kérjük megértésüket, együttműködésüket, a szabályok betartását, hiszen ez közös érdekünk. Kérjük, hogy kísérjék figyelemmel a Kréta napló üzeneteit, iskolánk honlapját, ezeken a fórumokon minden fontos információt megosztunk.