Szervezeti felépítés

Vezetőség

intézményvezető
Multné Dankó Ágnes

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
óvodapedagógus
gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon
esélyegyenlőségi- és kisebbségi igazgatási szakértő
köznevelési szakértő

intézményvezető-helyettes

Kapisinszkyné Papp Mária

oligofrénpedagógia – pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár
inkluzív nevelés okleveles mestertanára
szakvizsgázott pedagógus tanügyigazgatási, nevelési-oktatási, intézményi ismeretek területen
köznevelési szakértő

kollégiumvezető

 

Tégel Norbert

okleveles pedagógia tanár
óvodapedagógus
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
intézményegység-vezető

Darabán Hajnalka

szakvizsgázott pedagógus minőségbiztosítási szakterületen
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon
okleveles minőségfejlesztés-tanár
biológia és számítástechnika szakos tanár

Pedagógusok

Ádámné Szász Zsuzsanna óvodapedagógus, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár
Álmosné Nagy Mariann biológia szakos tanár, földrajz szakos tanár
Baglé László Árpádné szociálpedagógus, gyógypedagógiai asszisztens
Bajusz Gábriel Csaba gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos tanár
Balláné Szaniszló Erika pedagógia szakos tanár, gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon
Barzóné Stefán Eszter magyar nyelv és irodalom szakos tanár, informatikus könyvtáros , gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon,  gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon 
Benkó Tibor János földrajz szakos tanár, számítástechnika szakos tanár
Bereczky Károly technika szakos tanár, háztartásökonómia-életvitel szakos tanár
Bodné Sári Judit biológia szakos általános iskolai tanár,  gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon, testnevelés szakos általános iskolai tanár
Bőgős Katalin gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon
Bróthágné Dul Ágnes szociálpedagógus,  gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon, biológia szakos tanár, háztartásökonómia-életvitel szakos tanár
Brudnyákné Pál Viktória gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon, általános iskolai tanító
Budaházi Judit gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos tanár, oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógia tanár
Csicsváriné Nagy Zita általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen, ifjúságsegítő, gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon
Dériné Bakk Anasztázia gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon, földrajz szakos tanár, biológia szakos tanár
Farkas Ildikó gyógypedagógiai asszisztens, katolikus hittanár, andragógus (művelődésszervező) 
Fehértói Anett Petra gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon
Forgácsné Szaorván Anita szociálpedagógus
Gulyás Gabriella gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon, rajz szakos tanár, hittan tanár, gyógypedagógiai segítő munkatárs
Gulyás Krisztina hittanár, gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon, minőségfejlesztés-tanár, magyar nyelv és irodalom szakos tanár
Gyetvai Zsuzsa gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon, gyógypedagógus, autizmus spektrum pedagógiája szakirányon, német nyelvtanár
Horváthné Kaptur Éva gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon
Hudákné Oláh Marianna gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, óvodapedagógus, egészségfejlesztő mentálhigiénikus, felsőfokú gyógypedagógiai asszisztens, gyermekfelügyelő
Husztiné Imreh Judit gyógypedagógiai asszisztensó, szociális munkás
Javenszki József szakvizsgázott szociálpedagógus, okleveles szociálpolitikus, szociális ágazati mester vezető
Kaizingerné Vida Éva gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, általános iskolai tanító
Kantulyné Kalán Anita biológia szakos tanár, földrajz szakos tanár,  értelmileg akadályozottak szakos gyógypedagógiai tanár,  az inkluzív nevelés okleveles tanára
Kocsmár Sándor szociálpedagógus
Kovács Krisztiánné gyógypedagógus, pszichopedagógia szakirányon, biológia szakos tanár,környezetvédelem szakos tanár,fejlesztő-differenciáló szakpedagógus,  szakvizsgázott pedagógus differenciáló és fejlesztő szakpedagógia területen
Linzenbold Attiláné értelmileg akadályozottak és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár 
Markovicsné Ignácz Mariann gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon, szociálpedagógus, gyógypedagógiai asszisztens
Maroda Sándorné szakmai tárgyat tanító tanár
Megyeri Katalin gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, biológia szakos tanár, földrajz szakos tanár
Mezei Sándorné gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon, matematika szakos általános iskolai tanár, az inkluzív nevelés okleveles tanára, okleveles pedagógiatanár, kémia szakos általános iskolai tanár
Mócsán Katalin pedagógia szakos nevelőtanár
Molnár Alexandra gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon
Molnár Renáta általános iskolai tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel
Nagy Attila földrajz szakos általános iskolai tanár, rajz szakos általános iskolai tanár
Nagyné Bacskó Zsuzsanna gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon, szociálpedagógus, okleveles pedagógiatanár, óvodapedagógus
Nizsalóczkiné Tóth Mária számítástechnikai szakmérnök, gépészmérnök, gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon, mérnöktanár (műszaki)
Pokoraczki József orosz szakos általános iskolai tanár, okleveles szlovák nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, főiskolai szintű német nyelvtanár, nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus, gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon
Rácz Eszter általános iskolai tanító angol műveltségi területen, gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon
Siktárné Aczél Zsuzsanna biológia szakos tanár, oligofrénpedagógus, kémia szakos tanár, külkereskedelmi ügyintéző, tanulásban akadályozott szakos gyógypedagógus, okleveles gyógypedagógus
Sóvári Judit gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon , orosz nyelv és irodalom szakos tanár , francia nyelv és irodalom szakos tanár 
Szabó Mónika biológia szakos tanár, gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon, kémia szakos tanár
Szabó Szilvia okleveles gyógypedagógus, gyógypedagógiai terápia szakirányon, gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon, pszichológia szakos középiskolai tanár, pszichológus
Szabolcsi Beáta magyar nyelv és irodalom szakos tanár, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár, értelmileg akadályozottak szakos gyógypedagógiai tanár, történelem szakos tanár
Szaplonczay Mihály gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos tanár, okleveles teológus, okleveles hittanár
Talárovich Tibor Zsoltné gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon, biológia szakos tanár, az inkluzív nevelés okleveles tanára
Tégelné Dancs Hajnalka agrármérnök, gyógypedagógiai asszisztens
Vasasné Rubóczki Judit gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon
Vécsei Attila gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon, biológia szakos tanár, testnevelés szakos tanár
Vitányiné Nováki Szilvia gyógypedagógus, logopédia szakos tanár, okleveles család- és gyermekvédő tanár, oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógia tanár, pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár
Vonza Beáta általános iskolai tanító ember és társadalom műveltségi területen, gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon