Készségfejlesztő Iskola, felvételi eredmények és beiratkozás

 

Tisztelt Szülők/Gondviselők!

 

TEENDŐK A BEIRATKOZÁS ELŐTTI IDŐSZAKBAN

Az e-Ügyintézés felületén 2019. június 1-jétől megnyílik a lehetőség a szülők részére,
hogy gyermekeik adatait beküldjék a középiskolába a „Beiratkozás középfokú
intézménybe” (BKI) folyamat segítségével. 2019. június 18-án 24 óráig van arra
lehetőség, hogy a szülők online módon küldjék be előzetesen a gyermek adatait az
intézménybe.

Az adatbeküldésre kétféle lehetőség van:

 • A szülő az általános iskolai gondviselői azonosítójával és jelszavával
  bejelentkezik az általános iskola e-Ügyintézés felületre.
  Ekkor a rendszer betölti a tanuló általános iskolai KRÉTA rendszerében lévő
  személyes adatait a felületre, amelyet a szülő ellenőriz, és ha kívánja,
  módosíthatja, kiegészítheti azokat.
 • A szülő az e-Ügyintézés felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/) keresztül
  ideiglenes regisztráció létrehozásával belép a BKI felületre. Itt kitölti a gyermek
  személyes adatait, lakcím adatait, a törvényes képviselők adatait, illetve a
  beiratkozáshoz szükséges adatokat.

TEENDŐK A BEIRATKOZÁS NAPJÁN

Intézményi beiratkozás ideje:
– 2019.június 24. 08:00-15:00
– 2019.június 25.  08:00-15:00

Beiratkozáshoz szükséges adatlapok

Minden tanuló törvényes képviselőjének a megjelenés kötelező és be kell vinni a tanuló
általános iskolai bizonyítványát, illetve a helyszínen be kell mutatni az intézmény által
kért dokumentumok eredeti példányát.

Az 1.-es pontban részletezett e-ügyintézés nem kötelező, így a szülők megtehetik, hogy
hagyományos módon a személyes megjelenéskor töltik ki az adatlapot, illetve az egyéb
dokumentumokat.

Felvételt nyert tanulók:

71657376734
71657379816
71666313321
71976441931
72165947943
72303512987
72306941661
72393192479
72435299994
72449327268
72522843709
72522845991
72522846729
72522851916
72529567653
72529826227
72539280966
72608870360