Érzékenyítő nap középiskolás tanulók számára 2018. november 28.

Az EFOP-3 .1.6-16-2017-00005 számú „Együtt a fejlesztésben az esélyteremtésért” elnevezésű program keretein belül a Nyíregyházi Bárczi Gusztáv  Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és EGYMI fejlesztő nevelés-oktatás munkaközösségének szervezésében megrendezésre került az Érzékenyítő nap középiskolás tanulók számára elnevezésű program.

A rendezvényünkre szép számmal érkeztek nyíregyházi és ibrányi középiskolás diákok, akik az által, hogy megismerkedhettek sajátos nevelési igényű tanulókkal, szemléletükben is formálódhattak. A hozzánk érkező vendégek bepillantást nyertek a gyógypedagógusok, gyógypedagógiai asszisztensek munkájába, így talán egy-két vendégünknek a pályaválasztás nehézségeit is megkönnyíthettük.

A fejlesztő nevelés-oktatás munkaközössége lehetőséget teremtett a hozzánk látogató vendégek számára egyéni fejlesztő foglalkozások megtekintésére, valamint csoportos mozgásnevelés órák látogatására. A program zárásaként interaktív beszélgetésre került sor, amikor is kötetlen légkörben beszélgettek a középiskolások a munkaközösség tagjaival. Üdítő élményt jelentett számunkra a középiskolások által tanúsított őszinte érdeklődés. Saját szavaikkal fogalmazták meg számunkra, mennyire sikerült az intézményünkben tett látogatásuknak megváltoztatni hozzáállásukat a sajátos nevelési igényű gyermekekhez. Záró gondolatként minden középiskolás tanuló egy-egy szóval jellemezte az iskolánkban töltött időt. Elgondolkodtató, hogy ilyen kifejezéseket használtak: szeretet, bátorság, segítőkészség… Az intézményünk dolgozói számára újabb lendületet adhat a munka folytatására, ha vendégeink így jellemzik röviden az iskolánkban töltött időt.

A program sikere, az érdeklődők nagy száma, a pályaorientációs lehetőség arra ösztönzi az intézményünk vezetőségét, hogy megfontolja a rendezvény megismétlésének lehetőségét