Közösségfejlesztő-érzékenyítő program

A Nyíregyházi Tankerületi Központ EFOP-3.1.6-16-2017-00005 azonosító számú „Együtt a fejlesztésben az esélyteremtésért” című projektjéhez kapcsolódóan a Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és EGYMI szervezésében 2018. szeptember 26-án megvalósításra került a Közösségfejlesztő-érzékenyítő program az intézmény dolgozói, tanulói számára.

A program célja, hogy interaktív és szituációs játékokon, kiscsoportos beszélgetéseken, segédeszközök kipróbálásán, közös csapatépítő játékokon keresztül a nevelőtestület tagjait és a tanulásban akadályozott tanulókat érzékenyítse a súlyos és halmozottan sérült gyermekek elfogadására, megértésére, segítésére.

A program megszervezésére, koordinálására, a feladatterv elkészítésére az intézmény vezetői Bajusz Gábrielt, Budaházi Juditot és Siktárné Aczél Zsuzsannát kérték fel. A szervezésben és kivitelezésben részt vállaltak a súlyos és halmozottan sérült tanulóink fejlesztését végző gyógypedagógusok illetve a felkért pedagógusok, asszisztensek, nevelőtanárok.

A rendezvényt megelőző napokban a folyosó dekorálásában jelentős szerepet vállaltak a délutános nevelőtanárok, asszisztensek. A tanári át és berendezését gyógypedagógus kollégák és segítőik vállalták, szem előtt tartva a kerekes székes közlekedés lehetőségét.

A teammunka eredményeként 5+1 helyszínen zajlottak programok. A különböző érzékelési területek (hallás, látás, nagymozgás, finommotorika, és a beszéd) sérüléseit „érzékeltető” állomások mellet mód nyílt a táncolásra, éneklésre, örömzenélésre.

A regisztrációt követően, Multné Dankó Ágnes Intézményvezető asszony köszöntötte a megjelent vendégeket, szülőket, hozzátartozókat, kollégákat, gyerekeket. Aktív részvételre, a feladatok kipróbálására buzdított minden résztvevőt.

A ráhangoló zenés-táncos hangulatkeltést követően a tanulásban akadályozott tanulók osztályonként „örökbe fogadtak” egy-két súlyos halmozottan sérült gyermeket és szülőjét, akiket segítettek, támogattak az egész napos rendezvény alkalmával. Ezt követően mindenki a beosztása szerint kezdte el az állomások felkeresését. A nap folyamán lehetőség nyílt a szülők és szakemberek közötti szakmai beszélgetésre, a gyermekkel, tanulókkal való hatékonyabb fejlesztés, fejlődés megvalósulása érdekében.

Amíg a foglalkozások tartottak a háttérben dolgozó kollégák gondoskodtak a rendezvényhez kapcsolódó ételek kiszállításáról, tálalásáról. A projekt zárásaként fogadták, segítették a meghívott vendégek étkezését, a catering eszközök rendbetételét, visszaszállítását.

Általánosságban elmondható, hogy a rendezvény eredményesen zárult, a megkérdezettek egyhangúan pozitív visszajelzésekkel éltek. Beszélgetések alkalmával derültek ki olyan nehézségek, melyekkel a mindennapokban meg kell küzdeniük a szülőknek, fiataloknak Példaként álljon itt egy olyan probléma, melyet a külső szemlélő nem biztos, hogy észrevesz és nem biztos, hogy jelentőséget tulajdonít neki: egy kerekes székes ember számára a legkisebb küszöb, padka, szintkülönbség megoldhatatlan akadályt jelent, melyen egy rámpa sem biztos, hogy segít, főleg, ha rosszul tervezték meg.

Zárszóként elmondhatók a Szakmai tervben szereplő sorok, miszerint „150 fő esetében a szociális képességek, attitűdök formálása, érzékenyítése megvalósul”